Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Terminavstemming - MVA

Utfyllende forklaringer til artikkelen: Terminavstemming i Unimicro V3 Regnskap

OBS: Funksjonen er utgått, og blir ikke lenger vedlikeholdt eller supportert.

Regnskap, Periodiske rutiner - Avstemming -  Terminavstemming. Nytt - mva.xlsx - Nytt dokument - Velg termin

Arkfane:  Oversikt MVA

Her er alle mva-terminene samlet. Helt til venstre finner du radene med tilsvarende nummerering som du finner i mva-oppgjøret i Uni og i momsoppgaven på Altinn. Dvs at 1 er samlet omsetning, 2 er omsetning innenfor loven . . . osv. I kolonnene finner du 1. termin i en kolonne, 2. termin i neste kolonne, og helt til slutt en oppsummering av alle terminer.

Helt til høyre er sum fra resultatregnskapet. I skjemaet er dette beløp fra de enkelte terminene, fra inntekts- og kostnadsføringene i Regnskap.

Nederst i arkfanen skal betaling av mva spesifiseres med beløp, dato og bilagsnummer. Eksporten prøver å identifisere disse fra bilagsføringene i ditt regnskap. Dersom dette mangler legger du dette inn manuelt.

Dersom du finner feil i beløpene retter du dette lettest ved å fylle manglende beløp, korrigere beløp, i den enkelte termin. Du ser da at det dette er linket videre inn til de 2 samlearkene.

Arkfane:  Oversikt alle

Boks A refererer til boks A i de ulike terminene og til boks A i vedlegg i den første arkfanen. Her er det meningen at man skal avstemme de ulike momstypene fra mva-oppgjøret med føringene i resultatregnskapet. I mange regnskap vil du bare finne beløp i boks C (utg.mva 25%) og i boks G (inng.mva 25%).

I boks C forsøker vi å hente summen av posteringene fra inntektskontoene med 25% utgående mva (salgsmva, høy sats) som inngår i dette mva-oppgjøret. Dersom noe mangler eller er feil fyller du dette inn på den enkelte termin. Vi prøver også ev. grunnlag som er overført fra i fjor og som inngår i denne terminen. Til slutt er dette sammenlignet med grunnlaget som mva-oppgjøret viser.

Dersom det er differanse mellom kontospesifikasjonen og mva-oppgjøret vises dette nederst i boksen.

Dersom det er ført mva på flere kontoer enn det er plass til i spesifikasjonen er disse samlet i nederste linje i spesifikasjonen. Dette vil ofte kunne være aktuelt i boks G. Her er det plass til 7 kontoer, er det flere vil disse bli samlet i siste linje. Hvor mange kontoer som ev. er samlet her vil være spesifisert. Ønsker du å få en fullstendig oversikt finner du det under den siste arkfanen «Ekstra»

 

Arkfane:  1. termin, 2. termin  . . .

Disse er identiske med «Oversikt alle» bortsett fra at her vises hver spesifikk termin. Mens «Oversikt alle» viser alle enkeltterminene oppsamlet. Finner du feil i arbeidsboken bør du rette her og ikke i oppsamlingsarkfanene.

Eksempel:

5_mva.jpg

 

Tilbake til hovedartikkel

Videre til Avstemming arbeidsgiveravgift (aga), utfyllende kommentarer

Videre til Avstemming skattetrekk (tax), utfyllende kommentarer