Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Terminavstemming - skatt

Utfyllende forklaringer til artikkelen: Terminavstemming i Unimicro V3 Regnskap.

OBS! Denne avstemmingen er ikke tilpasset a-ordningen og vil ikke fungere på regnskapsår etter 2015. Funksjonen er utgått, og blir ikke lenger vedlikeholdt eller supportert.

Denne avstemmingen består bare av 1 ark. Termin 1 til 6 fyller seg ut nedover som rader etter hvert som de er klar /blir kjørt avstemming på.

A viser bokført skattetrekk på skattetrekkskonto, konto blir hentet fra klient/system, vanligvis konto 2600.

C viser beløp fra terminoppgvane som du har kjørt, viser samlet skattetrekk for den enkelte termin fra oppgavene.

D skal vise betalingen av skattetrekket til skatteoppkreveren. Eksporten forsøker å hente dette fra bilagsføringen. Viss den mangler fyller du dette inn manuelt. Her skal bilagsnummer, dato og beløp vøre påført.

E vil vise ev. differanse mellom C og D. 0-3 kroner er akseptabelt.

Avstemming siste regnskapsavslutning.

Først blir skyldig skattetrekk ved terminslutt sammenlignet med saldo på konto for skyldig skattetrekk på samme tidspunkt. Ev. differanse over kr 3,- bør forklares.

Neste visning sammenligner skattetrekk for alle terminoppgavene med totalt innbetalt skatteoppkrever. Dersom differanse her er noenlunde lik utestående på konto for skyldig skattetrekk (2600) er alt ok. Ev. differanse over kr 3,- bør forklares.

Tidspunkt for avstemming og tidspunkt for betaling av skattetrekk.

Dersom du kjører avstemming for hele året vil bare betalinger til skattefuten innen utløpet av siste termin, dvs 31/12 telle med. Derfor skal hele skattetrekket for terminen vanligvis stå som utestående i avstemmingen, selv ome denne er betalt innen fristen 15/1 i neste år.

Det samme prinsippet er brukt i de andre terminene også. Avstemmer du 5. termin vil det altså være situasjonen 31.10 som blir brukt i avstemmingen, selv om skyldig beløp ble betalt innen fristen 15/11.

Dette blir ordnet i avstemmingen ved at skyldig beløp i denne terminen sammenlignes med total saldo på konto for skyldig skattetrekk, på samme tidspunkt.

Eksempel på avstemming:

4_skatt.jpg


Tilbake til hovedartikkel

Videre til Avstemming arbeidsgiveravgift (aga), utfyllende kommentarer

Videre til Avstemming merverdiavgift (mva), utfyllende kommentarer