Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Rapportering på dimensjoner

Når du skal hente ut tall for ulike dimensjoner, så finnes det en rekke metoder for det.

Rapporter:

De fleste rapportene i rapportgruppe Resultat og Balanse vil vise dette utvalgsbildet etter det første utvalget:

1_utvalg_resultatrapport.png

I dette bildet oppgir du hvilke dimensjoner og perioder du ønsker å ta med. Systemet foreslår å ta med alle. Dersom du her f.eks. kun ønsker å se resultatet for avdeling nr 1, så skriver du 1 i både Fra og Til feltet på linjen med avdeling, og lar de andre dimensjonsfeltene stå som de gjør.

Noen rapporter, som Økonomioversikt gruppert pr dimensjon, har et valg som heter Gruppering. I det feltet kan du f.eks. velge Avdeling. Dersom du gjør det vil du få en resultatrapport pr. avdeling for de avdelingene du velger å ta med:

2_utvalg_gruppering.png

Det finnes også rapporter som har "m/utvalg på 1 dimensjon" el.l. i navnet. På de rapportene vil du få mulighet til å ta utvalg på det antall dimensjoner som står i navnet i hovedutvalget på rapporten. Vi ser her f.eks. på rapporten Kontoutskrift m/utvalg på 2 dimensjoner at du kan velge hvilke to dimensjoner det skal gjøres utvalg på:

3_utvalg_dimensjon.png

 

Resultatrapportering:

Under Forespørsel - Resultat-rapportering kan du se resultat- og balansetall. Ved hjelp av Filter-knappen kan du gjøre utvalg på dimensjoner, på samme måte som i resultat- og balanseknappen. Det som kan være greit med tanke på dimensjoner er feltet Visning. Dersom du velger en dimensjon i det feltet, vil du få f.eks. resultattallene for alle dimensjonene ved siden av hverandre:

 4_resultatrapportering.png

Listen kan så eksporteres til Excel.Du får da en resultatrapport med en kolonne pr avdeling:

4_resultatrapportering_excel.png

Se mer om muligheter inne på Resultatrapportering.

 

Forespørsler/søk

I Forespørsel på konto har du mulighet for å filtrere på dimensjoner.

I Forespørsel på bilag kan du søke opp tall for en eller flere dimensjoner, for ulike kombinasjoner av konto, periode o.l.

I Oversiktsbildet kan du også søke opp tall for en eller flere dimensjoner, kombinert med andre utvalg.