Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Merknad i skattemelding for mva

Når du har kjørt et mva-oppgjør, og skal levere mva-melding, har du mulighet for å oppgi merknad. Det er kun i spesielle tilfeller du skal ha med merknad.

Vi tar forbehold om at bilder av rapporter og skjermbilder kan ha endret seg noe fra denne hjelpeteksten ble laget,  til den versjonen du har. Det pågår utvikling på dette fortløpende. Prinsippet skal likevel være det samme.

I mva-meldingen KAN du oppgi merknad, men det er kun nødvendig dersom du mener at det er noe som er viktig for behandlingen av mva-meldingen på skatteetatens side du skal oppgi merknad. Skatteetaten skriver i https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/mva-melding/?310141=310148:
«Du skal bare gi merknader som er viktige for behandlingen av mva-meldingen
Hvis du er usikker på regelverket eller hvordan du skal fylle ut skjemaet, bør du ta det opp med Skatteetaten før du sender inn mva-meldingen.
Du skal ikke bruke merknadsfeltet til å melde endringer – for eksempel adresseforandring eller at virksomheten er avsluttet»

Når du har periodeavsluttet en termin, så får du opp «Ny merknad» til høyre for hver post:

enkel_melding_etter_oppgjør.jpg

Merknad kan oppgis for en eller flere enkeltposter i mva-meldingen, eller for mva-meldingen totalt. Merknad-feltet til høyre for Sum avgift å betale/Avgift til gode er en merknad som vil gjelde for hele meldingen. (Merknad for hele mva-meldinge vil først være tilgjengelig fra versjon 3.70.33)

Dersom du skal oppgi en merknad, velg Ny merknad. Du får da opp et bilde der du kan velge mellom et sett med forhåndsdefinerte merknader:

2_merknad.jpg

Dersom ingen av dem passer, velg Fritekst. Du får da mulighet til å oppgi en kort tekst:

3_merknad.jpg

Når du har fylt ut en merknad, vil teksten på linken endres til Se merknad:

 

4_merknad.jpg

 

Slette en merknad:

Dersom du har kommet i skade for å legge til en merknad som ikke skulle ha vært der, så kan du fjerne den igjen. Gå inn på Se merknad. Du ser da den merknaden som er registrert for posten. For å slette merknaden må du først velge den i listen over tilgjengelige merknader igjen, og så kan du velge Delete på tastaturet for å få tømt merknadsfeltet. (Dette skal gjøres mer brukervennlig i senere versjoner).

5_merknad.jpg

 

Dersom du finner ut at du oppdager feil eller problemer med merknad etter at mva-meldingen er levert, må du slette mva-oppgjøret og kjøre det på nytt. Så kan du levere på nytt. Det er alltid siste mva-melding for perioden som gjelder.

 

Tilbake til gjennomgang av leveringsprosessen/flyten

Tilbake til Skattemelding for mva fra 1.termin 2022