Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Overgang til nytt lønnssystem - ved bruk av vegviser

Når du skal ta i bruk Unimicro Lønn så må du få lagt inn ansatte, arbeidsforhold (= stillinger), permisjoner/permitteringer, satser, faste poster og feriegrunnlag. Vi vil her gå gjennom denne prosessen.

Fra versjon 3.75.xx er det et verktøy for å overføre data til Unimicro Lønn. Verktøyet er en vegviser som overfører kontoer og dimensjoner til Unimicro Lønn, i tillegg så overfører det ansatte, stillinger/arbeidsforhold, oppdaterer konto på lønnsarter, faste poster (unntatt trekk i prosent/trekkmal og trekk med saldo), historiske poster og rest feriegrunnlag. Verktøyet overfører ikke åpne permisjoner/permitteringer, så de må opprettes manuelt.

Verktøyet kan innstalleres før du får versjonen ved hjelp av denne servicepacken:

https://support2.unimicro.no/spgen/SP_UnimicroV320245151328.exe

 Passord = bsu147

Her ser du hvordan du innstallerer servicepack. Legg merke til at du må logge på med en bruker som har administratorrettigheter i Unimicro V3.

Dersom du heller ønsker å benytte den manuelle metoden med fileksport/-import, så finner du manualen for det her.

Vi vil her gå gjennom fremgangsmåten for å legge over data til Unimicro Lønn og tilpasse opplysninger slik at du kan importere bilag tilbake til V3 Regnskap. Følg linken på hvert punkt for å finne detaljene.

Du finner en film med grundig gjennomgang av verktøyet her: https://unimicro.wistia.com/medias/vflywax0rd

Du finner en film med en kortere gjennomgang her: https://unimicro.wistia.com/medias/euvdi5e389

I alt materiell videre, når vi snakker om lønnshistorikk så snakker vi om lønnshistorikk for det året du er i gang med når du går over til nytt lønnssystem. Tidligere år har du tilgang til i V3 Lønn.

 

1: Bestem dato for oppstart, og tidsrom for registrering av grunndata på Unimicro lønn.

2: Opprett selskap på Unimicro Lønn, og sett opp brukere.

3: Sett opp Firmainnstillinger i Unimicro.

4: Overfør grunndata til Unimicro Lønn.

5: Tilpass Lønnsinnstillinger i Unimicro Lønn.

6: Overfør lønnsdata til Unimicro Lønn

6a: Ansatte

6b: Stillinger/arbeidsforhold

6c: Koble og oppdater lønnsarter

6d: Faste lønnsposter

6e: Historiske lønnsposter (inneværende år)

6f: Rest feriegrunnlag for i fjor

7: Fullfør lønnshistorikk

8: Opprett permisjoner/permitteringer

9: Opprett faste trekk og andre faste poster.

 

Når dette er gjort, gjenstår det å:

Så er du klar til å kjøre lønn i Unimicro.

 

Dersom du ønsker hjelp til overgangen, finner du mer informasjon her.