Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Oppsett av Unimicro Lønn mot V3

Når du skal ta i bruk Unimicro Lønn så må du få lagt inn ansatte, arbeidsforhold (= stillinger), permisjoner/permitteringer, satser, faste poster og feriegrunnlag. Vi vil her gå gjennom denne prosessen.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at denne siden, og undersidene vil bli oppdatert etter hvert som vi finner bedre metoder eller funksjoner for å gjennomføre overgangen. Se endringslogg.

 

Vi vil her gå gjennom fremgangsmåten for å legge over data til Unimicro Lønn og tilpasse opplysninger slik at du kan importere bilag tilbake til V3 Regnskap. Følg linken på hvert punkt for å finne detaljene.

Du finner film som beskriver punktet på de fleste manualer. Det ligger enten helt nederst, eller som linker øverst i teksten. Du finner dem også på egen side.

 

1: Bestem dato for oppstart, og tidsrom for registrering av grunndata på Unimicro lønn.

2: Opprett selskap på Unimicro Lønn, og sett opp brukere.

3: Sett opp Firmainnstillinger i Unimicro.

4: Sett opp nummerserier i Unimicro.

5: Tilpass Kontoplan i Unimicro.

6: Tilpass dimensjoner (prosjekt/avdeling) i Unimicro.

7: Tilpass Lønnsinnstillinger i Unimicro Lønn.

8: Tilpass Lønnsarter i Unimicro Lønn.

9: Opprett eller importer ansatte, arbeidsforhold og permisjoner til Unimicro Lønn.

10: Importer eventuelt feriegrunnlag til Unimicro Lønn.

11: Registrer inn satser på de ansatte sine arbeidsforhold.

12: Registrer inn dimensjoner på de ansatte sine arbeidsforhold.

13: Registrer faste poster og trekk på de ansatte.

14: Importer eventuelt lønnshistorikk for i år.

I alt materiell videre, når vi snakker om lønnshistorikk så snakker vi om lønnshistorikk for det året du er i gang med når du går over til nytt lønnssystem. Tidligere år har du tilgang til i V3 Lønn.

Dersom du ønsker hjelp til overgangen, finner du mer informasjon her.