Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.72

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.71.23 til versjon 3.72.13, og senere 3.72.15.

Oppdatering 08.12.2022:

Det er to servicepacker som mange kan få bruk for:

 • Microsoft har gjort en endring i forhold til sending av SMTP. Det er korrigert i denne servicepacken. Passord = rsw705
 • I versjonen er det et problem med å få med merknad å på inngående mva (mva-koder 1, 11, 12, 13, 14 og 15). Dette er korrigert i denne servicepacken. Passord = tzh764


Oppdatering 25.11: Endringer mellom 3.72.13 og 3.72.15:

 • Uni24-synk: En feil ved synkronisering av redigerte varelinjer på tilbud og ordre er korrigert.
 • Fakturamottak: Et problem som gjorde at fakturamottaket låste seg ved Bokfør og betal/Til betaling er korrigert.
 • Autobank remittering: Full automatikk på innlesing av returfiler skal nå fungere på mer enn en klient.

 

Felles

 • Et problem som gjorde at programmet av og til feilet ved bruk av smartsøk er korrigert.
 • ID-kolonnen i lisensadministrasjon er lagt tilbake, i tillegg til deler av lisensnøkkelen som ble lagt til i forrige versjon.
 • Ny rapport som viser hvilken versjon de ulike maskinene har. Rapporten heter “Påloggingsrapport med versjoner” og finnes i rapportgruppe Faste register.
 • Det er lagt inn mulighet for å aktivere automatisk innsending av hendelseslogg og feillogg til Uni Micro. Denne kan aktiveres for 3 dager i slengen, dersom det er behov for det i forbindelse med feilsøking.
 • Et problem som gjorde at du ikke fikk sett alle valgene ved eksport av rapporter til pdf er korrigert. Dette var et problem for rapporter med filendelse mrt.
 • Endringsloggen har blitt enklere å søke i.
 • Nytt valg “Rediger systemserier“ på Faste registre - Nummerserier. Dette menyvalget lar deg utbedre problemet dersom du skulle få feil på nummerserie for plukkid/pickid eller ppref.
 • I forrige versjon ble det lagt inn en ny backup-løsning - denne bruker litt lengre tid på å åpne backup-listen, samt ta backup. Det er fordi det kjøres flere kontroller for å sikre at filene opprettes korrekt. Vi mener sikkerhet her veier opp for noe lenger behandlingstid.

 

Regnskap

 • Det støtte for autobank/automatisk remittering direkte mot DNB. Du finner fremgangsmåten her.
 • Remittering: Korrigert feil som gjorde at du fikk differanse eller valutafeil i bilaget som ble lagret dersom flere returfiler på utlandsbetalinger ble lest inn samtidig.
 • Overføring av saldo ved avvikende regnskapsår - alle posteringer på bilag 0 blir nå opprettet med korrekt år ved avvikende regnskapsår.
 • NY versjon av Bankavstemmingsmodulen til Zdata er lagt inn og inneholder:
  • utbedringer rundt heng
  • fiks for å sette rett dato på bilag som lages fra bankavstemmingsmodulen
  • støtte for henting av bankdata via API
 • Inngående EHF:
  • Knapp for å hente EHF til bilagsregistrering er fjernet, man skal bruke Fakturamottaket.
  • Et problem der rabatt og mva ble feil dersom leverandør har oppgitt BaseQuantity i filen er fikset. (BaseQuantity betyr at prisen som er oppgitt i filen ikke er pr stk, men f.eks. pr 100 stk.)
  • Systemet skal klare å skille mellom IBAN og BBAN ved oppretting av nye leverandører. IBAN skal altså ikke legges inn som norsk kontonummer.
 • Rapport:
  • "Omsetning leverandører" har fått en hel del forbedringer:
   • Valg for om du kun ønsker å se total per leverandør.
   • Korrigert problemstilling rundt at feil type poster ble vist. Det vil alltid være begrensninger i hva denne rapporten kan få til å hente ut, men de mest vanlige metodene for bokføring skal nå være hensyntatt i rapporten.
  • "Kontoutskrift åpne poster kunder/leverandører" har fått utbedret et problem ved sortering på kontonavn.
  • "Resultat og Balanse": Korrigert problem med visning/summering av tall fra forrige år.
  • Korrigert ledetekst i toppen av "Periodisert kontoutskrift m/utvalg på 2 dimensjoner".
 • Ny MVA-melding:
  • Forbedringer i visningen i bildet for mva-oppgjør:
   • Viser alle mva-koder, og to linjer for alle koder som har to linjer
   • Viser spesifikasjon
  • Kan oppgi merknad per linje for de mva-kodene som har to linjer.
  • Kan knytte merknad mot mva spesifikasjon
  • Støtte for avvikende regnskapsår
  • Forbedringer rundt avrunding og sats, for å unngå enkelte avviksmeldinger
 • En rekke forbedringer rundt eksport av SAF-T-fil. Blant annet:
  • Forbedringer rundt eksport av enkelte mva-koder/SAF-T koder, og satser
  • Fakturanummer blir inkludert for bilag som er kunde- og leverandørfaktura
  • Valideringsfeil ved veldig små valutabeløp er nå korrigert.
  • Utvidet informasjonen som eksporteres for kunder og leverandører, blant annet:
   • Eksporten inkluderer standard epost-adresser på kunder/leverandører. Eksporteres som kontaktperson Firma Epost
   • Leveringsadresse
   • Aktiv/passiv-status
   • Betalingsbetingelser
   • Kommentarer
  • Forbedret feilhåndtering ved eksport
 • Post mot post:
  • Forbedret ytelse på uthenting av data for post-mot-post. Dette betyr at både bildet Åpne poster og Kontoutskrift åpne poster kunder/leverandører skal være raskere. (Kontoutskrift åpne poster kunder/leverandører i rapportgruppe Testrapporter vil også være raskere enn rapporten i Journaler/kontoutskrifter.)
  • I bildet Åpne poster kan du gå direkte til bilag eller reskontro ved å klikke på nummeret. (Forespørsel på bilag fungerer ikke fra Åpne poster.)
  • Forespørsel på konto - Avmerking, og valget Reskontro eller F12 i bilagsregistreringsbildet har fått søkefelt nederst i bildet. Dette er et fritekst-søk som søker på tvers av f.eks. bilagsnummer, fakturanummer, dato eller sum.

 

Lønn

 • Korrigert problem med lønnsart for feriepenger for ekstra ferieuke dersom du kjørte feriepengerutinen mer enn en gang.
 • Dersom du hadde satt opp et trekk med minus i antall, og positiv trekkprosent, så stoppet ikke trekket når saldo var nådd. Dette er nå fikset.
 • TravelText - ID nr/Referanse fra TravelText overføres nå til lønn. Du kan hente opp feltet Reise ID i bildet for registrering av lønnsposter (Rediger - Innstillinger - Sett inn felt). I rapportgruppe Lønnskjøring finnes også en lønnsslipp-rapport som viser dette feltet. Den heter Lønnsslipp Reise og Utlegg.

 

Faktura

 • Du får nå en advarsel dersom du prøver å kreditere en tidligere kreditert faktura.
 • Det er lagt inn støtte for “ “ tegn ved validering av NOBB fil import.
 • Epost:
  • lagt til nedtrekksmeny for valg av e-postadresse på kopi/cc feltet ved utskrift av blanketter
  • Du kan igjen sende epost til 2 epost mottakere med SMTP.
  • Feil ved arkivering av epost fra outlook med vedlegg er utbedret (zip feil).
 • Oversikt: Lagt til støtte for å huske kolonnebredde i detaljvisning, likt hovedbilde.
 • Diverse endringer for å øke hastigheten på lagring.
  • Tips: Lagring av varelinjer på lagervarer vil naturlig ta mye lengre tid enn lagring av varelinjer for varer som ikke er lagervarer, da det er mange flere register som skal oppdateres. Dersom du har varer som ikke behøver å lagres lagertransaksjoner på, sett varene som Ingen lager i feltet Lagertype under Lager på varen. (Benytter du ikke lager-funksjonen, sett gjerne Ingen lager som standardverdi for nye varer, under Rediger - Standardverdier i varekortet.)
 • Rapport:
  • “Telleliste m/ excel rapport” er flyttet inn i rapportgruppe Lager (fra testrapporter, der den hadde navn Telleliste). Denne rapporten er kjappere, bedre tilpasset excel-eksport, og har mulighet for å ta med varer det ikke har vært lagerbevegelser/-transaksjoner på.
  • “Bestilling 2022”, feil visning av adresse og datoformat er korrigert.
 • Lager:
  • Det er lagt inn en kontroll på om varen som telles er av typen serienummer med lager. Hvis så er tilfelle vil denne bli ignorert i telling. Du får en advarsel ved lagring, om at serienummer-varer må justeres ved hjelp av levering eller varemottak. Serienummer-varer som ikke blir lagret telling på blir liggende igjen i listen. Dette slik at du kan se/skrive ut listen.
  • Det er lagt inn filter/søkemulighet i Lageradministrasjon. Søkefeltet ligger nederst i bildet, og søker i både varenr og varenavn. Søkeresultatet viser for det lageret du har markert, og blir beholdt når du bytter lager. Det kan også benyttes i Overføringsmodus.
  • Feil (innført i 3.71) ved dellevering via leveringsbildet etter at det først er levert fra ordrebildet er utbedret. Feilmeldingen du fikk var “Item '' does not exist!”
 • Inkasso:
  • Diverse forbedringer rundt inkasso mot SFTP. Bedre feilmeldinger/feilhåndtering.
  • Støtte for nytt filformat på returfiler (kvitteringsfiler og innbetalingsfiler) fra Intrum (tidligere Lindorff)
 • Nettbutikk:
  • Utbedret kobling til kundekategori i Nettbutikk synken - webkunder ble ikke merket med aktuell kundekategori, og ble derfor ikke med i diverse salgsrapporter.
  • Kundegjenkjenning ved nedlastning av ordre matcher nå mot org.nummer, i tillegg til navn og e-post som tidligere.
  • Lagt til mulighet for å deaktivere autocapture for spesifikke ordre: Lagt til en knapp i registreringsbildet for ordre. Om ordre ikke har kobling til kort-betaling er denne deaktivert. Om ordre som hentes opp har kobling til kort-betaling vil knapp være aktiv som standard. Om du klikker på knappen vil ordren bli koblet fra henting av kortbetaling (skjer uten at man trykker lagre i etterkant - får varseldialog). Når henting av kortbetaling er deaktivert kan ordre redigeres fritt.
  • Håndtering av manglende varenummer ved nedlastning av ordre:
   • Om varen ikke eksisterer i V3 blir varen automatisk opprettet dersom innstillingen “Ikke vis meldingsbokser under synkronisering” er aktivert. Om denne innstillingen ikke er aktivert så vil du få spørsmål om varen skal opprettes. Varen opprettes med de detaljene vi får fra nettbutikken. Vi får kun informasjon om pris fra nettbutikken, ikke innpris.
   • Om varen ligger i en varegruppe som ikke eksisterer lokalt så vil ikke ordren bli lastet ned. Man får feilmelding om at varegruppen ikke er gyldig/ikke eksisterer. Dette fordi varegruppen kan være en del av en struktur som Unimicro V3 ikke har kjennskap til.
   • Om ordren har en annen valuta enn NOK blir ikke varen opprettet automatisk. Ordren blir ikke opprettet i V3 og man får feilmelding om at varer ikke kan opprettes automatisk når det er valutaordre.
  • Opplastning av leveringsadresse på ordre fra V3 til Nettbutikken er utbedret.
  • Lagt til støtte for opplastning av brukerdefinerte også i ordre-header felt ved opplasting av ordreinformasjon til nettbutikk.
  • Utbedret behandlingen av kommentarlinjer i nedlastningen av nettbutikkordre. Tidligere ble kommentarlinjer behandlet som vanlig varelinje, som førte til at man fikk spørsmål om å opprette en lokal vare med varenr ***.
  • Støtte for Autosynk av varer og rabatter til nettbutikk er lagt til i funksjonen Automatisering:
   • Opplasting av varer: Sjekker om det er mer enn 5 minutter siden forrige vareendring. Dette for å unngå opplasting mens oppdatering av varer pågår. Sjekker så om det er endringer på varer merket for web etter sist den automatiserte oppgaven ble kjørt, om det er det så blir oppdateringer på varer lastet opp.
   • Opplasting av lagerstatus: Sjekker om det er mer enn 5 minutter siden endringer på leveringslinjer/reservasjoner på varer merket for web. Sjekker så om disse endringene er skjedd etter sist opplasting. Om den er det så blir endringer på lagerstatus lastet opp.
   • Opplasting av rabatter: Kan aktivere opplasting av rabatter på et ønsket tidspunkt. Ved opplasting av rabatter blir ALLE rabatter først fjernet og så blir alle rabattene lastet opp fra V3. Det gjør at ved store mengder rabatter så kan nettbutikken være uten rabatter en stund når oppdateringen pågår. Derfor er det anbefalt å utføre opplastingen på tidspunkt med lite trafikk i nettbutikken, f.eks. på nattestid. (Dette blir det informert om i grensesnittet).
  • Med innføring av mulighet for automatisk opplasting av varer/rabatter så har vi låst for at flere brukere kan begynner å laste opp f.eks varer til nettbutikk samtidig. Dette for å unngå Nettsynklås ved opplastning.

 

Contracting

 • Mulighet for å lagre søk i Prosjektordre. Lagrede søk blir vist som egne arkfaner i prosjektlisten. Det er også mulighet for å dele søket med andre brukere. Det gjøres ved å fjerne hake for Privat inne på Administrere søk (skiftenøkkel).

 

Butikkdata

 • Dagoppgjør-rapporten tar nå med retur på kort.