Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.68.57

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.68.45 til 3.68.57.

Versjonen blir gjort tilgjengelig for våre kunder gradvis. I løpet av et par uker skal alle kunder ha den tilgjengelig via LiveUpdate.

Felles:

 • Eksport til excel fra lister eller søkeresultater fra bilder som Oversikt, Remittering o.l:
  • Skal gi korrekte data på siste linje, samt summering.
  • Sortering av kolonner, og sortering av data skal beholdes ved eksport.
 • Støtte for TLS 1.2 og HTTPS for alt som gjelder oppslag mot telefonkatalogen og sending av SMS.
 • Forbedret nettsynkronisering og nummerseriesjekk for å unngå treghet og unødvendige nettsynkroniseringsheng.

 

Regnskap:

 • Fakturamottak:
  • Nytt felt Godkjennere, som kan settes inn i listen ved hjelp av Kolonnevelger. Denne viser hvilke brukere som ikke har godkjent fakturaen ennå. OBS: Dette lastes inn i det du åpner fakturamottakslisten. Du må velge «Oppfrisk», eller lukke og åpne fakturamottaket, for at eventuelle endringer skal vise i dette feltet.
  • Send påminnelse skal kun sende e-post til de brukerne som ikke har godkjent fakturamottaket.
  • Ved overføring av varelinjer til ordre fra fakturamottaket, skal nå kundens rabatter slå inn slik at ordrelinjene får eventuelle rabatter.
  • Du skal nå få lagret e-postinnstillinger fra tilhørende innstillingsbilde i fakturamottaket. (Før fikk du kun oppdatere eksisterende innstillinger.)
  • Ved utsending av påminnelser via SMTP skal ikke mailer@uni24.no stå som avsender.
  • Ved tildeling av faktura, vil den med høyest prioritet som vil bli foreslått tildelt til. Det vil f.eks. være prosjektleder dersom Contracting benyttes og den inngående fakturaen er merket med prosjekt. Den brukeren som faktura fra leverandøren ble tildelt til sist vil også vise i listen, men ikke bli foreslått.
  • Inngående EHF:
   • Linjeavrunding/øreavrunding: Dersom du har varelinjer uten varenummer i inngående EHF, som f.eks. avrunding, så blir denne posten nå lagt til første konteringslinje som leses inn. (Tidligere ble det lagt inn som en egen linje, uten konto.)
   • Totalsum skal hentes likt for både faktura og kreditnota.
 • Remittering:
  • Ny løsning for Autobank/Direkte remittering via SFTP mot NETS for å støtte bankene sine krav til Regnskapsgodkjente betalinger (RGB).
  • Grense på 25 betalingsoppdrag til samme leverandør i samme fil er fjernet.
 • Rapport:
  • Akkumulert dimensjons-oversikt: Korrigert skrivefeil og sortering.
  • Mva-oppgave/Skattemelding for mva: PDF-rapporten du kan ta ut etter at kjøringen er gjennomført: Ledeteksten i toppen av rapporten er endret fra Periode til Termin.
  • Rapporten Resultat og Balanse:
   • Fjernet fargekoding på beløp (da det gav andre feil)
   • Forbedret Ikke disponert sum:
    • Viser nederst, under Årsresultat i resultat-delen av rapporten.
    • Det er i balansen fordelt på Årets resultat, ikke disponert, og Fjorårets resultat, ikke disponert, dersom «Vis udisponert beløp som del av EK» er valgt i utvalgsbildet til rapporten.
    • Udisponert beløp viser kun til slutt under Balanse dersom «Vis udisponert beløp som del av EK» er slått av i utvalget på rapporten. Har fått tekst Sum udisponert/udekket beløp.
   • Ny verdi «Nullkontroll: Eiendeler fratrukket gjeld og EK» under Sum Egenkapital og gjeld. Skal vise null med mindre det er udisponerte poster fra regnskapsår før i fjor, manglende overføring av saldo eller feil i saldoregisteret. (Saldoregisteret rettes ved Fil – Systemverktøy – Gjenoppbygge saldo fra transaksjoner).
   • Endret litt på grupperinger og tilhørende navn under Kortsiktig gjeld.
 • Jpeg-filer skal nå fungere fra dokumentflyt fra bilagsregistreringsbildet.
 • Post-mot-postavmerking ved hjelp av F12 fra bilagsregistrering: Du skal nå få fokus på første post, slik at du kan benytte + tasten for å merke. Det er ikke nødvendig å klikke i bildet først.
 • Valget CRM er tilbake i Oversiktsbildet i regnskapsmodulen, slik at du kan eksportere dokumenter.
 • Oppdatert versjon av Bankavstemming.

 

Lønn:

 • Trekktabeller for 2021.
 • A-melding:
  • Støtte for versjon 2.2 av a-melding fra januar 2021
  • Nye felter på Ansatt – Stilling, for rapportering i a-melding:
  • Visning av påkrevde felter på stilling er tilpasset de siste endringene.
  • Mulighet for å sette opp lønnsart merket som Utleggstrekk – utleggstrekkSkatt, for rapportering i a-melding.
  • Mulighet for å rapportere Pensjonsinnretning klienten har tjenestepensjonsavtale med i a-melding.
  • Oppsummeringsbildet for sending av a-melding har fått felt for Sum Utleggstrekk skatt
  • Tilbakemeldingsbildet, rapportene «Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk» og «Sum arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk periode» og menyvalget «Sum Arbg.avg. og f.trekk» har fått felter for Kid og Sum for Utleggstrekk skatt
 • Standard lønnsartregister og kontoplan for nye klienter er oppdatert med detaljer for Utleggstrekk skatt. Lønnsart 603 har fått navn Utleggstrekk skatt, og i tillegg så finnes det en ny lønnsart 604 «Andre utleggstrekk». Denne er koblet mot hovedbokskonto 2630, med samme navn..
 • Verktøyet for å sette samme verdi på mange stillinger er oppdatert med det nye feltene Ansettelsesform og Årsak til sluttdato.
 • Oversikt-bildet: For register Stilling kan du nå sette inn felter for Ansettelsesform og Årsak til sluttdato.
 • Standard lønnsartregister har fått oppdatert sats på lønnsarter for diett: skatteetatens forskuddssatser for 2021
 • Skattekort:
  • Støtte for nytt skattekort-format fra 01.01.2021.
  • «Antall måneder for trekk» leveres nå en gang per skattekort-del. Det vil si at en ansatt sitt skattekort har oppgitt Antall måneder for trekk flere ganger. Verdien som blir lagt inn på den ansatte bestemmes ut fra dette:
   • 1: Dersom du har satt på kryss for Biarbeidsgiver på ansattkortet, så hentes antallet fra biarbeidsgiver-delen av skattekortet.
   • 2: Dersom punkt 1 ikke oppfylles, vil systemet hente antallet for skattkort for hovedarbeidsgiver-delen av skattekortet. (Dersom det finnes.)
   • 3: Dersom punkt 2 ikke oppfylles, vil systemet hente skattekort fra pensjon-delen av skattekortet. (Dersom det finnes.)
   • 4: Dersom punkt 3 ikke oppfylles, så hentes antallet fra den delen av skattekortet som gjelder Uføreytelser fra andre.
   • Det er fortsatt slik at det kun er ved valget for Halv skatt Antall måneder for trekk benyttes. I de tilfeller der det skal trekkes skatt av feriepenger så må det håndteres manuelt.
  • Nederst i ansattkortet ser du nå når skattekort sist var sjekket, i tillegg til når det var oppdatert. Det nye feltet heter «Elektronisk skattekort sjekket». Dette feltet blir oppdatert ved innlesing av skattekort-fil. Dersom du leser inn ny skattekortfil, men det ikke er noen endringer, vil du se at det har blitt kontrollert, selv om det ikke ble oppdatert.
 • Endret navn fra «Organsiasjonsnr» til «Virksomhetsnr» på Faste registre – Lokalisering.
 • Ved innlesing av lønnsarter på ny klient skal listen vise korrekt antall lønnsarter.
 • Støtte for nytt valg (v2.2.) ved bestilling av avstemmingsskjema på 2021. Du må benytte dette valget dersom du skal ha med noen av de nye opplysningene som skal rapporteres. OBS: Utleggstrekk skatt vil ikke vise i avstemmingsrapport, da dette er sensitive data.

 

Faktura:

 • Lager:
  • En problemstilling som kunne gi store problemer med lagertransaksjoner ved mange samtidige brukere er løst.
   • Det er gjort flere tiltak for å sperre muligheten for dette. Systemet skal hverken kunne lagre eller hente ut ugyldig verdi i den id-telleren som følger lagertransaksjoner.
   • Dersom systemet ikke kan lagre fordi det er for stor trafikk og kø for å hente ut telleren, så skal du få melding om dette.
  • Reservasjoner på ordre kan nå styres på to måter:
   • Ved å klikke knappen med tre prikker i Antall-feltet. Du får da opp Plukkbildet, og der kan du velge hvilke lager/lokasjoner reservasjonen skal knyttes mot. (Du får ikke åpnet plukkbildet igjen dersom du har opprettet eller endret reservasjonen ved hjelp av metoden nedenfor.)
   • Ved å sette inn felt for Lager og Lokasjon på varelinjene i Ordre, så kan du velge Lager og Lokasjon direkte på varelinjen. Du får ikke benyttet Plukkbildet etter at du har endret lager/lokasjon på varelinjen. Feltene vil vise lager/lokasjon som reservasjonen er lagret mot etter at ordren er lagret, uavhengig av om du benyttet plukkbildet eller registrerte direkte på varelinjen, eller lot systemet plukke.
  • Fjernet problem som kunne gi doble lagertransaksjoner: Ved dellevering fra ordrebildet (ikke leveringsbildet), og følgende delfakturering med funksjonen «Fakturer kun leverte varer» på, så ble restreservasjonen i enkelte tilfeller duplisert. Dette førte til at varen gikk to ganger ut av lager ved levering av resten. Dette er altså korrigert.
  • Dersom du endrer leveringsdato i heading på ordre, skal fakturerte varelinjer beholde opprinnelig leveringsdato. Dersom innstillingen «Ikke bruk leveringsdato som transaksjonsdato» er på, inne i Klient/System – Systeminnstillinger, skal leveringsdato ikke bli overført til varelinjer.
  • Feltet «Tilgjengelig minus antall bestilt» i tilbud/ordre/faktura skal igjen vise antall.
  • Leveringsbildet: Tidligere fikk du alltid spørsmål om å lagre endringer når du lukket bildet, selv om det ikke var gjort endringer. Dette skal nå være korrigert.
 • Lagertelling:
  • Tellelistene (i rapportgruppe Lager) har nå to versjoner. De som har «(original)» i navnet, er de opprinnelige listene. De andre skal være mer tilpasset Excel-eksport
  • Felt for Enhet er lagt til i Lagertelling-bildet.
  • Ved manuell registrering av lagertelling skal ikke systemet hoppe over kolonne Telling ved bruk av Enter.
 • Bestilling:
  • Det blir nå opprettet kobling mellom varelinjer i ordre og i bestilling også ved auto-generert bestilling basert på ordre.
  • Status på bestillinger ved levering av ordre direkte fra varemottak er endret til:
   • Viderelevert (fra Viderefakturert)
   • Del-viderelevert (fra Del -viderefakturert)
  • Negative bestillingslinjer skal nå få korrekt status Levert ved varemottak.
  • Mulighet for å kun bestille restantall på ordre ved oppretting av bestilling basert på ordre.
  • Ved auto-generering av bestilling basert på ordre skal det nå opprettes kobling mellom ordren og bestillingen, slik at du kan levere ordren direkte fra varemottak.
  • Valg av lager/lokasjon på varelinje kan nå foretas både med smartsøk og ved valg i liste.
  • Du skal nå få melding dersom du forsøker å legge inn et avsluttet prosjekt på en varelinje. Dette gjelder også i varemottak.
  • Du skal få bedre feilmelding dersom systemet har problemer med å hente en nødvendig lager-teller fra databasen.
 • Forbedret nettsynkronisering, slik at ting ikke skal bli hengende igjen når prosessen er over, og dermed låse systemet. Av samme grunn er progresjonsdialog ved lagring av store tilbud/ordre/faktura midlertidig slått av.
 • Forbedret kalkulasjon i kolonne Påslag i ordre. Det har blant annet blitt låst for redigering av påslag på hovedvare ved bruk av komponentvarer. (Det vil fremdeles kunne vise feil dersom det er satt opp at hovedvaren skal inntektsføres.)
 • Nettbutikk: Korrigert problem med forskyvning av varelinje-kobling. Denne forskyvningen kunne i enkelte tilfeller føre til at varelinjer manglet.
 • Korrigert et problem som gjorde at du kunne få feil pris på ordrelinjer etter levering dersom du hadde brukerdefinerte felter på varelinjenivå og endret verdi i den.
 • Dersom du endrer kunde i tilbud, ordre eller faktura, så vil du få spørsmål om priser skal rekalkuleres. Dette for å få hentet inn endringer i spesialpriser som følge av bytte av kunde.
 • Rapport:
  • Justering av teksten Rate of Exchange i rapporten Purreblankett per jobbnr.
  • Rapporten «Avtale for avtalegiro» har fått ny logo.
 • Kobling mot ny tjeneste for Fakturaprint, siden NETS skal legge ned tjenesten. Ny leverandør er Avanzuz Connect AS.
 • Factoring: Du skal nå kunne eksportere til FactoNor både på xml-format og som flatfil (filnavn faktran.dat). Valget «FactoNor» i innstillingen i eksportbildet gir xml. Valget «FactoNor - Flatfil» gir opprinnelig format.
 • Du skal igjen få lagre aksjeinformasjon på Faste registre – ansatt.
 • Du skal ikke lenger få lisens-melding inne på eFaktura.

 

Contracting:

 • Inngående faktura i prosjektordre skal nå også vise inngående faktura der det er gjort fordeling mellom prosjekter i fakturamottaket. Systemet skal prioritere informasjonen fra fakturamottaket.
 • Totaler i prosjektordre:
  • Rettet problem med feilmelding dersom du gjør utvalg på Prosjektstatus uten at det er valgt prosjekt
  • Rettet visning av timekostnad ved gruppering på prosjekt og utvalg på flere prosjekter.
  • Rettet problem med at Hittil viste feil verdier dersom leveringsdato mangler på varelinjer. I de tilfellet benyttes nå ordredato.
  • Under Rapport, dersom du velger å vise revidert rapport, så får du nå to valg for hvordan varekost skal hentes:
   • «Leverte varer og faktura»: Varekost blir beregnet ut fra innpris på leverte varelinjer på ordre, og i tillegg varelinjer på faktura.
   • «Levert og fakturert på ordre»: Varekost blir beregnet ut fra innpris på leverte og/eller fakturerte varelinjer på ordre. Dette for å få korrekt varekost dersom du fakturerer summeringslinjer uten innpris på faktura.
  • Rapport, under Totaler i Prosjektordre, skal nå ta hensyn til negative leveringslinjer.
 • Nytt valg «Bruk denne nummerserien for alle brukere på klienten» i bildet «Opprette nytt prosjekt» i prosjektordre. Dersom den er på, vil denne nummerserien foreslås når andre windows-brukere på samme klient oppretter nye prosjektordre. Dersom du tar dette valget av vil systemet foreslå samme nummerserie når du oppretter ordre neste gang, men den vil ikke nødvendigvis bli foreslått hos andre windows-brukere.
 • Treghet/problemer med å åpne arkfane Faktura i Prosjektordre er løst.
 • Sluttfaktura ved bruk av innestående skal nå få korrekte varelinjer for innestående. (Det var feil i tekst, og det ble fordelt på to varelinjer tidligere.)
 • Ny knapp Oppfrisk i Prosjektordre, med hurtigtast F8. Denne kan benyttes for å hente oppdaterte data inn i bildet/listen.
 • Korrigert problemer med lagring som følge av forsøk på å ta varemottak på fakturalinjer uten varenummer fra Leverandørfaktura.

 

Butikk/Kasse:

 • Problem med overføring til ordre er korrigert: Enkelte opplevde at pris ble satt lik innpris ved overføring fra kassebildet til ordre. Denne problemstillingen er nå løst.
 • Forbedringer ved generering av elektronisk signatur.
 • Ny innstilling «Vis linjesum inkl. mva i kundedisplay» under Rediger – Innstillinger – Annet i salgsbildet
 • Du vil få melding om at du må lukke salgsbildet for at endringer skal tre i kraft, dersom du endrer på innstillinger for bildet.
 • Valget Få info om tidligere kjøp er fjernet, da det ikke fungerte sammen med smartsøk.
 • Funksjonen for «Vis varsel ved sammenslåtte linjer» skal nå fungere, også ved smartsøk.
 • Endret uthenting av navn på arbeidsstasjon, for å løse problemer på Citrix.