Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Overgang til Unimicro Lønn - Endringslogg

I denne artikkelen lister vi opp hvilke artikler det har blitt gjort større endringer på siden nettsiden for Overgang til nytt lønnssystem ble lansert.

08.05.2024: Oppdatert artikkelen Når bør vi gå over til nytt lønnssystem?

30.04.2024: Her finner du en liste over de mest vanlige spørsmålene: https://support.unimicro.no/overgang-til-unimicro-lonn-ofte-stilte-sporsmaal

12.04.2024: Få med deg alle de gode nyhetene om overgangen til Unimicro Lønn i dette gratis webinaret: https://support.unimicro.no/unimicro-lonn-har-du-startet-prosessen

15.03.2024: Du kan nå opprette selskap på Unimicro selv. Husk at første selskap må ha samme organisasjonsnummer som kundeforholdet i V3. (Du trenger ikke ta i bruk selskapet, men det må opprettes.)

12.02.2024: Artikkelen om praktisk bruk av Unimicro Lønn mot V3 Regnskap har fått link til en mer utfyllende manual om remittering.

09.01.2024: Artikkelen om tilpasning av kontoplan har fått en obs-tekst som gjelder begrensninger i SAF-T-importen.

09.01.2024: Lagt til informasjon om at du kan importere faste poster og trekk til Unimicro Lønn i artikkelen om faste poster.

09.01.2024: Det er lagt til link til en forklaring til eksport av bilag fra Unimicro Lønn til V3 Regnskap i stikkordene til praktisk bruk.

12.12.2023: Det funnet en problemstilling rundt klienter som benytter Kistra/Kostra kontoplan. Dette er lagt til i eget punkt i artikkelen Når bør vi gå over til nytt lønnsssystem?

21.11.2023: Det er oppdaget en problemstilling rundt dimensjoner i Unimicro, når bilaget skal til V3 Regnskap. Dette er lagt til med to OBS-avsnitt i artikkelen om tilpasning av dimensjoner.

 

Tilbake til hovedsiden for Overgang til nytt lønnssystem