Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.74

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.73.14 til versjon 3.74.

Felles:

 • Nye logoer: Alle programmodulene har fått nye logoer og profil er endret til Unimicro V3. Uni Økonomi V3 har altså endret navn til Unimicro V3.
 • Automatisering:
  • Felles:
   • Bedre feilhåndtering dersom Uni Systemarbeider blir fjernet eller er deaktivert i fakturamottaket. Status vil nå uansett være synlig i grensesnittet.
   • Forbedret visning av status for tjenester.
   • EHF:
    • Fikset feil i loggen for statusoppdatering.
  • Regnskap:
   • Påminnelser om fakturagodkjenning blir nå bare sendt ut mellom kl 8-16, tidligere kunne den bli sendt ut hele døgnet
   • Påminnelse om fakturagodkjenning: Vi har forbedret kode for når varsel sendes ut ved ulike oppsett.
   • EHF:
    • Lagt til valg for å laste ned EHF direkte fra aksesspunkt, uten å mellomlagre på disk.
  • Faktura:
   • EHF:
    • Lagt inn raskere og sikrere sjekk mot Elma-basen der EHF er aktivert som alternativ faktureringsmetode.
    • Fikset problemstilling rundt aktivering av EHF (kunne bli oppfattet av systemet som E2B).
 • Endringslogg: Nytt grensesnitt for søk i endringslogg. Søket har fått en rekke forbedringer, blant annet søker ikke systemet før du trykker Søk, og foreslått søk er kun en måned tilbake. Dette gjør f.eks. at at bildet er langt raskere å åpne.
 • Opprette ny klient: Klientnummer har en maksgrense på 32767. Nå får bruker feilmelding om denne passeres.
 • Kunde: Last ned regnskapsdata under Salgsinfo fungerer igjen. Leverandøren hadde endret adresse for tjenesten.
 • Installasjon av SQL-server: Valget om å installere Test/demo - Lokal database er tatt bort i SetupWizard. Var kun ment til test/demo og fungerte dårlig for videre bruk.
 • Optimalisering: Transaksjonstjeneste som kunne gi treghet ved f.eks. svært mange EHF, er forbedret.
 • Sikkerhetsprotokoll: Endret henting av sikkerhetsprotokoll, henter nå TLS versjon frå layout.
 • Uni standard import: Tekstfil med Errorlogg viste selv om importen ble gjennomført uten feil. Dette var misvisende, så nå skal filen kun vise dersom det er feil i importfilen.

 

Regnskap:

 • Anleggsregister: Realisasjon/ full nedskrivning av anleggsmiddel viser nå feilmelding når konto mangler.
 • Avvikende regnskapsår: Korrigert et problem i saldoregisteret som gav feil visning av IB på balansekontoer.
 • Autobank har fått forbedret kode for automatisk bokføring av ocr-filer. Dersom filen ikke ble lest inn f.eks. fordi fakturaen manglet da ocr-filen kom, ble visningen liggende som om systemet ikke kjente igjen kid. Autobank-bildet sjekker nå på nytt og finner fakturaen neste gang du går inn i bildet. Du ser at den ikke er lest inn på grunn av at bilagsnummeret mangler.
 • Remittering:
  • Remittering i ISO2022-formatet. Støtter nå samlesum/enkeltsum i bankfilen. Samlesum i innstillingene gir true i feltet batchbooking. De andre innstillingene gir false i samme felt. (I følge DNB vil true i batchbooking gi samlesum på transaksjonlisten/bankavstemmingen. )
  • Remittering til utland: Betalingsoversikten får nå oppdatert status også for disse, etter innlest betaling.
 • EHF inngående:
  • Enkelte faktura kunne bli splittet i unødvendig mange linjer i Fakturamottaket. Det kom av ugyldige verdier i “AccountingCost“ i EHF-filen. Problemstillingen skal nå være korrigert.
  • Endret default mvakode ved 12% og 11,11% til kode 12 og 13, før 32 og 33.
  • Ordrereferanse med tekst/bokstaver, som du tidligere kun så i innlesingsbildet eller i selve EHF-fakturaen, kan du nå vise i fakturamottaket. Gå på Rediger - Kolonnevelger og dra kolonnen “Ordreref. tekst” over til siden med synlige kolonner.
 • Eksport til årsavslutningsprogrammer: Endret navn fra Akelius årsavslutning til Akelius/Capego årsavslutning.
 • Mvaoppgjør: Visningen av inngående mva kombinert med Tap på krav kunne vise feil beløp før du kjørte oppgjøret. Det var kun en visningsfeil. Dette er nå korrigert.
 • SAF-T eksport:
  • Country...ugyldig verdi i henhold til datatypen.. Denne feilmeldingen kom som følge av ugyldige tegn i landkode for kunder og/eller leverandører. Vi har utvidet koden for å utelate flere ugyldige verdier her.
  • Fikset feil som i et tilfelle gav duplikat-føring mot konto 1500 i xml-eksporten.
  • Error in createStructure-feilmelding. Fikset problem som kunne oppstå ved egendefinerte mvakoder.
  • Forbedret feilmelding ved ugyldige tegn: Dersom eksporten feiler på grunn av ugyldige (ofte usynlige) tegn, så vil systemet prøve å vise til hvilket felt feilen ligger i. Da kan bruker fjerne verdien og legge den inn igjen. Det kan typisk være et hexadesimal-tegn som du har fått inn ved å kopiere en e-postadresse fra en e-post.
 • Åpne poster: Merknad for (Sendt inkasso) er på plass igjen i teksten.
 • Rapport: Økonomirapport pr dim fungerer igjen fra Eiendomsmodulen


Lønn:

 • Ekstra 5% AGA:
  • Manglet visning i rapporten Detaljert beregning av arbeidsgiveravgift ved lønnskjøring. Det er nå lagt til.
  • Ble ikke tatt med i konteringssammendraget/bilaget i sone 5. (Beregning og rapportering var korrekt, men det ble ikke kostnadsført.) Nå viser ekstra 5% selv om det ikke er beregnet ordinær arbeidsgiveravgift.
 • Faste forskudd: Støtter nå også ISO-format ved remittering.
 • Lønnskjøring:
  • Den nye rapporten Lønnslipp Reise og Utlegg støtter nå e-post
  • Forbedret feilmelding ved forsøk på å bokføre en lønnskjøring uten poster å bokføre.
  • Rapporten Utbetalingsliste gav feilmelding fra og med lønnskjøring 8, når den ble kjørt fra lønnskjøringsbildet. Dette er nå korrigert.
 • Oversikt: Mulighet for å sette inn felter for internasjonal id, type og land for register Ansatt.
 • Ansatt - Faste poster: Ny innstilling under Annet på Feltvelger-knappen: “Vis oppgjorte saldotrekk“ . Dersom denne er på vil du se historiske, oppgjorte saldotrekk i bildet. Dersom den er av vil trekkene forsvinne når saldo er passert.
 • Årsoppgave til inntektsmottaker: I spesielle tilfeller kunne denne være uten innhold. Dette er nå korrigert.

 

Faktura:

 • Oppdater varedata-knappen i tilbud/ordre/faktura:
  • Oppdatering/kalkulering av pris er endret til å ikke endre pris på diversevarer. Diversevarer er varer som har på hake i feltet Diversevare (under Lager på varekortet), eller det varenummeret som er registrert i feltet Varenr diversevare i systeminnstillingene.
  • Du får nå valg på hvilke verdier som skal oppdateres (innpris, utpris o.s.v.)
 • Factoring: Endret makslengde på e-postadresser til 80 tegn for FactoNor-filformatet.
 • Massefaktura (valg i samlefaktura): Ordrereferanse manglet ved sending som EHF. Det skal nå bli lagt til.
 • Ordre/Faktura pr e-post: Å sende pr epost fra Utskrift av blanketter ble på enkelte maskiner vanskelig da deler av bildet havnet utenfor skjermen. Bildet har nå splitt i grensesnittet, slik at alle kan få visning av hele bildet.
 • Oversikt i Faktura:
  • Vare: Nytt valg for søk på standardleverandør
  • TOF: Valget for Send SMS til alle er tatt bort.
 • Postutsendelse: Zip feil ved vedlegg i kundeutsendelse er fikset.
 • Purring: Sorteringsvalg ved utskrift kommer nå bare første gang.
 • Rapporter:
  • Pakkseddel: Støtter nå visning av HS-kode, utvidet varebeskrivelse, landkode og EORI-nr. Opplysningene (utenom EORI, som er orgnr) kan fylles inn på i tilhørende felter under Lager på varekortet. Dersom det finnes opplysninger der så vil det vise på pakkseddel.
  • Standard bestillingsblankett: Korrigert problemstilling som gjorde at tekst kunne bli endret til tall.
  • Ny Plukkliste: Plukkliste med hovedvare og komponenter. Den gir bedre visning for komponentvarer.
  • Salg pr vare: Denne rapporten har fått ekstra utvalg “Ta med undergrupper“. Når den er på vil rapporten inkludere undervaregrupper til den/de varegruppene som er valgt lengre oppe i bildet.
 • Selger: Flere registreringsbilder skjuler selgere som er merket som Inaktiv i søk på Selger.
 • Serienummer:
  • Søk på serienummer: Forbedret spørringen, slik at søket har blitt raskere.
  • Varekort har fått ny visning av serienummer i lagertransaksjoner. Vare-Historikk-Lagertransaksjoner. Klikk på linjen du ønsker å se serienummer for, og klikk knappen for detaljvisning. (Knappen ser ut som et ark med et forstørrelsesglass.)
 • Standardlager: Kan nå søke i bildet Standardlager for brukere
 • Tilbud/Ordre/Faktura: I enkelte tilfeller kunne feilmelding p_CheckUfFakt dukke opp. Forbedret feilmelding.
 • Tekstlinjer med varenr ***: Ordre, Faktura og Bestilling: Registreringsbildet har fått innstillingen “Tekstbrytning ved antall tegn på vare ***” under Rediger - Innstillinger - Annet. Innstillingen gjør at systemet automatisk legger til linjeskift dersom teksten kommer over angitt antall tegn. Tidligere fantes denne innstillingen kun i Tilbud.
 • Vare:
  • Kombinasjonen dellevering i fra ordrebildet og delfakturert kunne gi dobbel visning på varekortet under Historikk - Lagertransaksjoner. Visningen er nå korrigert.
  • Tre nye felter under Lager. Pakkseddel støtter nå visning av HS-kode, utvidet varebeskrivelse og landkode. Opplysningene fylles inn under Lager på varekortet.
 • Varesøk:
  • Tilbud/Ordre/Faktura: Varesøk (ikke smartsøk) har fått bedre fargevisning for om varer finnes på lager. For at det skal fungere, sett inn kolonnen “Antall varer (mitt lager)“ i søkebildet. (Sett inn feltet ved å velge Rediger - Innstillinger i søkebildet.) Du får da oransje farge på de varene som finnes på det lageret som er valgt i Tilbud/Ordre/Faktura.
   I bestilling benyttes det lageret som brukeren eventuelt er knyttet mot. Linjer med grønn farge er varer der varen ikke finnes på valgt lager/ditt lager, men den finnes på et annet lager.
  • Tilbud/Ordre/Faktura: Varesøk viser nå standardleverandør, ikke først registrerte leverandør, i feltet “Leverandør (std)“. Feilen kunne skje når det var registrert flere leverandører i på varen.
  • Bestilling: Smartsøket på leverandørs varenummer i bestillingsbildet støtter nå også direkteoppslag, ved at man taster inn eksakt varenummer. Virker når man søker fra feltet leverandørens varenummer.
  • Bestilling: Varesøk (ikke smartsøk) har fått to nye felter tilgengelig: “Tilgjengelig(u/best)” og “Tilgjengelig(m/best)“. Sett inn feltet ved å velge Rediger - Innstillinger i søkebildet.
 • Varegruppe: Lagt til visning av varegruppe-id i listen over varegrupper på Faste registre - Varegrupper.
 • Nettbutikk:
  • Miljøavgift. Ny innstilling når miljøavgift er satt opp både i V3 og i nettbutikken
  • Sjekken på om varenummer i ordre fra nettbutikk finnes i V3 ignorerer nå differanse i store/små bokstaver.

 

Abonnement:

 • Lagt til felt for Ressursnummer i ordre og abonnement. Det er også kommet et nytt felt i Samlefakturering; “Gruppering/En faktura per“ . Der kan du velge ingen, eller gruppering per ordrenr eller ressursnr. Dersom du velger Ressursnummer, så vil du få en faktura per kunde, per ressursnummer.

 

Uni24:

 • Uni24 synk: Lisensfeil er fikset. Sjekk av lisens er forenklet, samt at det laget bedre feilhåndtering.