Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.71

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.70.36 til 3.71.17, og senere til 3.71.23.

Tips: Det kan være lurt å åpne bildet for remittering (Periodiske rutiner - Remittering) en gang, før du forsøker å legge fakturamottak til betaling for første gang etter oppdatering.

Oppdatering 01.07: Endringer mellom 3.71.22 og 3.71.23:

 • En feil som gjorde at bokføring av vareforbruk ved fakturering ikke slo inn er korrigert. Dersom du har fakturert på versjon 3.71.17-3.71.22 og benytter automatisk bokføring av vareforbruk, så kan du kjøre rutinen for Periodisk bokføring av vareforbruk (Faste registre - Vareregister - Periodisk bokføring av vareforbruk) for å få bokført det som mangler. Versjonen har kun vært tilgjengelig i juni, så det skal være tilstrekkelig å kjøre for juni-juni.

 

Oppdatering 24.06.2022: Endringer mellom 3.71.17 og 3.71.22:

Det er gjort diverse feilfikser:

 • En feil i utvalgsbildet for dimensjoner og periode til resultat- og balanserapportene er korrigert.
 • En fil som manglet for ZData og Autobank er lagt til.
 • Enkelte kunder fikk en feilmelding på dimcontroller i oppstartskontrollen til fakturamodulen. Dette er korrigert.
 • E-post:
  • Dersom du ikke hadde satt opp innstillinger for e-post ble Outlook benyttet som standard tidligere. Dette hadde blitt endret til SMTP, som resulterte i at mange fikk feil. Dette er nå endret tilbake til Outlook.
  • En feil ved sending av factoring-filer på e-post er korrigert.
 • Bestilling tok ikke med rabatt fra Leverandør på varekortet. Dette er nå korrigert. (Dersom du har registrert Listepris og rabatt under Leverandør på varekortet, blir dette hentet opp i bestillingsbildet. Husk å registrere leverandør i bestillingen først.)
 • En feil på leverings-funksjonen er korrigert. I 3.71.17-21 vil levering av ordre, både fra Levering og fra Ordre, gi lagertransaksjon som den skal. Problemet er at ikke alle lagertransaksjonene blir merket med leveringsnummer. Det har to konsekvenser, for leveringer utført på versjon 3.71.17-21:
  • Rapporter, som plukkliste levering, har ikke korrekt datagrunnlag.
  • Funksjonen Nullstille levering klarer ikke å nullstille alle lagertransaksjonene.

 

Felles

 • Det er lagt til støtte for logging av endringer gjort i brukeradministrasjonen. Ny knapp - Vis logg. Det er kun endringer lagret etter at du fikk oppdatert versjon som vil vise her.
 • Deler av lisensnøkkelen er nå synlig i lisensoversikten, slik at det er lettere å administrere avsluttede lisenser.
 • Backup-funksjonen er forbedret, både Uni Backup og Online Backup.
 • Det er lagt til støtte for logging av endringer gjort på kunde- og leverandørkort. Loggen ser du på Fil - Endringslogg.
 • Oversiktsbilde:
  • Dersom du endrer rekkefølgen på parameter-valgene, vil de nå bli husket ved lagring av søk.
  • Dokumenter: Det er nå mulig å lagre kun merkede dokumenter fra søkeresultatet. Ved lagring av xml filer blir det automatisk generert en lesbar html fil ut i fra xml filen med mulig for oversikt html
  • Parameter valg “uten” er lagt til, for å kunne filtrere bort records i et utvalg.
  • Det er igjen mulig å kopiere ut summeringene i oversiktsbildet.
  • Diverse utbedringer hvor oversiktsbilde tar fokus når man skal utføre en oppgave initiert via oversiktsbilde.
  • Forbedring av hastighet for eksport til Excel + bedre formattering av tall og datokolonner.

 

Regnskap

 • Fakturamottak:
  • Knappen for å hente tilbake vinduer man har fjernet har nå fått en litt mer intuitiv tekst - “Tilbakestill visning” (tidligere: Nullstill). Tipsteksten er også oppdatert.
  • Du får nå opp en feilmelding dersom et varemottak feiler i behandling av en leverandørfaktura.
  • Du får også opp et varsel dersom du fører mot et avsluttet prosjekt under Detaljer (tilsvarende varselet som dukker opp ved føring på konterningslinje og i fakturalisten/header.
  • Lagt til kolonner for valutakode og valutabeløp.
 • Det er gjort større endringer i bakgrunnen for å optimalisere Forespørsel på konto funksjonaliteten. Det er også lagt til et nytt søkebilde/filter i bildet for Avmerking (post-mot-postavmerking) slik at man enklere kan finne igjen konkrete poster man ønsker å jobbe videre med.
 • Krediteringsposter får signaturen til den brukeren som utfører krediteringen/korrigeringen. (Ved kreditering ble tidligere signatur kopiert fra originalbilaget).
 • Rapporter:
  • Det er laget en ny versjon av rapporten Saldolister m/ utvalg på dimensjoner
  • Periodeutvalget i Kontoutskrift hovedbok rapporten er utbedret
  • Ny fakturamottaksrapport er nå tilpasset flere godkjenningsnivåer.
  • Ny rapport lagt til Rapportgruppe Journal/kontoutskrift - Kontoutskrift åpne poster gruppert
 • Traveltext (reise og utlegg): Det er nå mulig å redigere kostnadslinjen fra Traveltext før den overføres til remittering, dette for å kunne splitte kostnadslinjer og endre mva kode.
 • Semine integrasjon - import av inngående faktura på EHF format - ta kontakt med support@unimicro.no for oppstart.
 • Autobank remittering - direkte remittering via SFTP:
  • Det er lagt inn en innstilling for å aktivere automatisk innlesning av returfiler.
  • Integrasjon mot zdata
 • Diverse utbedringer ny mva melding:
  • Lagt til en tom linje i merknadsutvalget for sletting av merknad, tidligere kun mulig via backspace
  • Nytt info-vindu om bruk av merknad - man skal kun gi merknader som er viktige for behandlingen av mva-meldingen
  • Kode 52 er flyttet til egen bolk “Salg av varer og tjenester til utlandet (eksport)” i visningen
  • Kagt til mulighet til å sende inn ved valideringsresultat "avvikende skattemelding". Du får et spørsmål om du er sikker på om du vil gjøre det
  • Lagt til avrunding på beløp i spesifikasjon
  • Lagt inn en melding som stopper sending, utfylling og innsending hvis mva-oppgjøret er slettet
  • Pålogging til ID porten støtter nå Windows 7
 • Oversiktsbilde:
  • Dokumenter: Det er nå mulig å lagre kun merkede dokumenter fra søkeresultatet. Ved lagring av xml filer blir det automatisk generert en lesbar html fil ut i fra xml filen med mulig for oversikt html
  • Se også punkter under Oversiktsbilde under avsnitt Felles (i starten på artikkelen) for en rekke andre forbedringer.

 

Lønn

 • Rapporter:
  • Utbetalingslisten er nå også tilgjengelig via Lønnskjøringen. Visning ved fagforeningstrekk koblet mot leverandør er også korrigert.
  • Ny rapport - konteringssammendrag (tilgjengelig i rapportgruppe Lønnskjøring).
 • Etterbetaling er forbedret med tanke på flere aktive stillinger. Sats hentes fra stillingen som er registrert på lønnsarten.

 

Faktura

 • Endringer som skal forbedre ytelse:
  • Måten systemet henter ut ny plukk-id er bygd om. Dette for at plukkid skal kunne hentes ut som en del av flere operasjoner samtidig, uten at det fører til heng i programmet. Plukk-id blir brukt som referansenummer i lageroperasjoner, f.eks varereservasjon.
  • Endret måten post-post referanser blir generert for å unngå heng/låsing ved samtidig bruk. Det er i tillegg lagt inn kontroll av referansenummer for å unngå mulighet for duplikat referanser, og du får bedre feilmelding dersom det skulle bli heng.
 • Vi viser nå progresjon ved lagring av tilbud, ordre, faktura.
 • Det er lagt til en knapp for å oppdatere varedata i TOF. Denne går gjennom alle linjene og sjekker om nye vare- eller prisdata kan hentes for linjen. Det er også lagt til visning av progresjon ved oppdatering av varedata. Løsningen oppdaterer ikke vare-/prisinformasjon på:
  • kommentarlinje
  • underkomponent (blir oppdatert dersom hovedkomponent blir oppdatert)
  • miljøvare (blir oppdatert dersom varen den er koblet til blir oppdatert)
  • fakturert/del-fakturert
  • Levert/del-levert
 • Det er lagt inn nye begrensinger ved redigering av varelinjer for å korrigere problemstillinger rundt reservasjoner og lagertransaksjoner. Dette gjelder redigering av antall/leveres ved levering i ordre, samt redigering av linjer som er del-levert/levert. Feltene som er blokkert blir, som tidligere, markert med en annen bakgrunnsfarge. I tillegg til dette blir det vist en informasjonsboble (1 gang pr oppstart av TOF) med årsak til at kolonnen ikke er redigerbar.
  • Om negativt antall allerede er levert eller fakturert får man ikke endret antallet til et positivt antall.
  • Om positivt antall allerede er levert eller fakturert får man ikke endret antall til et negativt antall.
  • Man får ikke lenger endre antall til et tall med et annet fortegn enn det som evt. er angitt i leveres (levering i ordre)
  • Man får ikke endret antall til lavere enn allerede fakturert/levert
  • Om “Leveres” kolonnen har verdi (levering i ordre) så får man ikke endret “Antall” til lavere enn antall angitt her
  • Man kan ikke endre lager (knapp i “Antall” kolonne) om linjen er del-levert / levert
  • Man kan ikke legge inn “Leveres” i linjer som er fullstendig levert (antall kolonnen har blitt blokkert tidligere, men man kunne endre antall ved å legge inn verdi i “Leveres”)
  • Om linjen er del-levert eller levert kan man ikke endre varenr, enhet, leveringsdato, lager eller lokasjon
  • Om linjen er levert (alle) får man ikke endret antall / leveres. Unntaket er fakturering med aktivert innstilling “Tillat delfakturering av leverte ordrelinjer” i Klient/System
 • Tre nye kolonne visninger er tilgjengeliggjort på varelinjer i faktura, ordre og butikkdata. Dersom en bruker er koblet mot et lager, vil de nå kunne se lagerstatus på det spesifikke lageret. Som standard ser man samlet lagerstatus.
  • Tilgjengelig valgt lager
  • Tilgjengelig minus bestilt valgt lager
  • Bestilt valgt lager
 • Ny kolonne for varegruppe på varelinje i tilbud/ordre/faktura. Kun informasjonsfelt.
 • Vi tilbyr nå et grensesnitt for å flytte leverte / del-leverte ordrelinjer til en annen ordre. Knappen for dette finner du i oversiktsbildet når ordre er valgt som register.
 • Oversiktsbilde:
  • Under detaljvisning på Ordre kan du nå se hvilke varelinjer som hører til hvilke bestillinger.
  • Se også punkter under Oversiktsbilde under avsnitt Felles (i starten på artikkelen) for en rekke andre forbedringer.
 • Rapporter/blanketter:
  • Brudd i logo logikken v/ forhåndsvisning av rapport flere ganger i samme sesjon via oversiktsbilde er utbedret. Nå blir logo med på samtlige visninger.
  • Rapporten manuelle lagertransaksjoner er utvidet med:
   • initialer på brukeren som har utført endringene,
   • registrert kommentar
  • Fakturablankett 2020 og 2021 er tilpasset vinduskonvolutter.
  • Fakturablankett 2021 har fått støtte for samlefakturering
  • Ordreblankett 2021: lagt til klientens kontonummer, samt utbedre bug rundt plassering av mva informasjon
  • Rapport Vareliste inndelt i varegrupper avvikles. I stedet er ordinær Vareliste rapport utvidet til ha valg for inndeling i varegrupper.
 • Samlefakturering:
  • Utsendelse: Det er lagt inn sjekk på hvilke faktura som skal gå som efaktura og avtalegiro. Prioritet i avkryssing:
   • EHF (dersom kunde/faktura er merket for dette)
   • eFaktura (dersom kunde/faktura er merket for dette)
   • Avtalegiro (dersom kunde/faktura er merket for dette)
   • E2B (dersom kunde/faktura er merket for dette)
   • Epost
   • Fakturaprint
   • Print
  • Massefakturering er nå standard funksjonalitet (tidligere Plugin).
 • Automatisering:
  • Oppdatere valutakurser - kjører 1 gang i døgnet. Standard tidspunkt satt til kl 18:00. Nye kurser blir normalt sett tilgjengelig rundt kl. 16:00. Automatisk oppdatering er kun tilgjengelig fra Norges Bank.
  • Hente varefiler fra FTP (NOBB/NELFO) - sjekker mot aktive FTP-servere hver 3. time (ca.). Du må fortsatt foreta innlesing av filer manuelt. Kontroller grensesnittet (Fil - Import - Vareimport (NELFO 4/NOBB)) eller lokal mappe om du har mottatt nye filer.
  • Oppdaterer status på EHF-faktura - Sjekker hver time om det er faktura som ikke er videresendt fra aksesspunkt, om det ligger usendte faktura i basen så sjekkes status i aksesspunkt, om den er endret så blir status oppdatert på fakturaen.
  • Oppdatere faktureringsmåte - Kan sette opp prioritert liste over hvordan man ønsker å sende faktura til kunder. Faktureringsmåten vil bli oppdatert 1 gang i døgnet (bruker angir tidspunkt).
   • efaktura er lagt til som alternativ faktureringsmåte
 • eFaktura:
  • Det er lagt inn et valg/innstilling for å merke kunder med kategori ved påmelding.
  • Kundesjekken gjør nå 3 forsøk hvis den får connection timeout mot Nets før den avbryter hele søket
  • Se også punkt om automatisering. (Du kan automatisere kontroll av på/avmeldinger)
 • Varepakning - det vises nå inntil 4 desimaler (tidligere 2 desimaler).
 • Factoring - kundefil er er lagt til FactoNor-formatet.
 • Det er lagt inn varsling når man sletter en selger som informerer om at historikken blir borte fra eksisterende tilbud, ordre og faktura.
 • Lindorff AS har endret navn til Intrum, dette er oppdatert i systemet (Inkasso)
 • Vareteksten har ikke vært synlig i listen over Lagertransaksjoner (varekort) hvor det er gjort varemottak. Dette er nå lagt til.
 • Factoring blir deaktivert når man fakturerer en forhåndsbetalt ordre
 • Aksesspunktet/utgående EHF - tar igjen med seg adresselinje 2
 • Avtalegiro:
  • Lagt til ny kolonne som viser restsum (fakturasum fratrukket eventuelle innbetalinger og krediteringer). Tidligere kolonne som viser totalsum/fakturasum er beholdt. I visningen for Siste forsendelse vises historisk restsum slik den var ved innsending
  • Tidligere ble totalsum faktura brukt om beløp til betaling i eksportfilen dersom systeminnstiling "Automatisk avregning faktura mot forskuddsbetaling" under Klient/System var AV. Nå brukes alltid restsum på den enkelte faktura i eksportfilen. Mao. det blir ikke krevd inn mer via Avtalegiro enn det som står til rest på fakturaen når eksportfilen sendes.
  • Delbetalte fakturaer tas nå alltid med i eksporten uavheigng av om systeminnstiling "Automatisk avregning av faktura mot forskuddsbetaling" er av eller på.
  • Forbedret feilhåndtering / melding om eventuelle feil som måtte oppstå ved eksport av Avtalegiro.

 

Contracting

 • Gyldig til dato fylles nå også automatisk inn i tilbud opprettet via contracting. Standard gyldighetstid kan settes opp i klient/system.
 • En bug ved endring i standard søk under filter på ordre/tilbud i contracting er nå utbedret (teksten ble uleselig).
 • I overfør til ordre-bildet:
  • Avkryssingsboks for “Merk alle varelinjer som LEVERT” blir inaktiv (gråes ut) dersom du har valgt å utføre varemottak på leverandørfakturaen.
  • Lagt til forklarende tooltip for denne avkryssingsboksen både når den er aktiv og ikke aktiv. Det er også lagt til tooltip for avkryssingsboks “Registrer varemottak” i Behandle inngående faktura-bildet.
 • Knappen "Lag bestilling på valgte ordrer" oppleves noe misvisende, ettersom den lager bestilling på utvalget i listen/skjermbilde og ikke på markerte/valgte ordrer. Knappen har derfor fått et nytt navn “Lag bestilling på alle ordre i listen”.
 • Påkrevde felter:
  • Kontroll på om det er satt verdier i påkrevde felter skjer nå ikke før du forsøker å lagre tilbud/ordre/faktura (TOF). Det betyr at du ikke er nødt til å sette på standard verdier for påkrevde felt på prosjektordren i Contracting. Du kan i stedet sette disse manuelt ved registrering i TOF-bildene. Hvis du glemmer å manuelt registrere noe i påkrevde felt, så får du varsel ved forsøk på lagring.
  • Funksjonalitet og feilsjekk i bildet for oppsett av Påkrevde felt generelt er ellers forbedret
 • NELFO vareimport og Autofakt støtter nå SFTP

 

Uni24

 • Uni24 støtter nå flere fakturagodkjenningsnivåer. Har tidligere kun støttet to nivåer.
 • Nytt produkt - Uni24 Styreportal. Integrasjon mot www.Brd.no

 

Nettbutikk

 • Feilretting på kobling mellom ordrelinjer i V3 og nettbutikk der ordre i nettbutikk inneholder kommentarlinjer, f.eks ang. rabatt. Dette førte til feilmelding ved opplasting av eventuelle endringer på ordre i V3.
 • Det er lagt inn funksjonalitet for å oppdatere lagerbeholdning i nettbutikken ved fakturering, selv om ordren ikke er forhåndsbetalt. Dette kan aktiveres i innstillingsbildet for nettbutikk. Hak av for "Alltid oppdater nettbutikk ved fakturering" for å aktivere.

 

Butikkdata

 • Støtte for tilbakebetaling på kort mot BAXI terminaler