Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Eksport av regnskapsdata

Regnskapsdata kan eksporteres på ulikt vis

Eksport av bilag/transaksjoner:

Det finnes et Uni Standard format for eksport. Da kan andre som har Unimicro V3 importere dataene. Andre systemer kan også gjerne tilpasse import til denne typen filer.

Dersom du fakturerer i Unimicro V3 og skal eksportere fakturabilag til din regnskapsfører, bør du se gjennom rutinen for Uni Standard eksport til regnskapsfører. Legg merke til at dere bør bli enige om nummerserie-oppsettet på forhånd.

Skal du benytte et årsavslutningsprogram så finnes det eksport til en del formater under Periodiske rutiner.

Fra 01.01.2020 blir det påkrevd å kunne eksportere regnskapsdata på SAF-T-formatet. Kravet er at regnskapsdata skal kunne leveres på SAF-T-format på forespørsel fra Skatteetaten.

 

Eksport av register:

Uni standard eksport kan også benyttes til å eksportere registre som kunder, leverandører og hovedbokskonti.

Dersom du har laget din egen kontoplan eller kontoinndeling som du ønsker å bruke på andre, så kan du eksportere kontoplan og kontoinndeling.

Ellers så kan du eksportere data til excel. Det kan du gjøre fra rapporter og fra ulike typer søkebilder/oppslagsbilder.

 

Eksport til selvstendig næringsdrivende.

Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende skal rapporteres etter endt regnskapsår, innen 15.februar. Her finner du forklaring til eksporten.

 

Eksport av gaver til frivillige organisasjoner eller vitenskaplig forskning.

Dersom klienten er en organisasjon som mottar gaver skal dette rapporteres inn. Her viser vi hvordan.

 

Eksport av regnskapsdata i regnskap

Eksport av bilag med dokumenter - scannet bilag Mer
Kjente problemstillinger ved eksport av utbetalinger til selvstendig næringsdrivende Mer
Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende Mer
Eksport av gaver til frivillige organisasjoner eller vitenskaplig forskning Mer
SAF-T-eksport i Unimicro V3 Mer
Terminavstemming - MVA Mer
Terminavstemming - skatt Mer
Terminavstemming - Arbeidsgiveravgift Mer
Terminavstemming - generelt Mer
Eksport av regnskapsdata Mer
Uni standard eksport til regnskapsfører Mer
Eksport av data fra rapport Mer
Eksport til excel fra søkebilder Mer
Eksport Uni Standard Mer
Eksport av kontoplan og kontoinndeling Mer