Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.73

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.72.20 til versjon 3.73.11.

Endringer mellom 3.73.11 og 3.73.14:

 • Et problem rundt overføring av ordrelinjer fra MobileWorker og SpeedyCraft er korrigert.
 • Påkrevde felter i Prosjektordre skal ikke slå inn på tekstlinjer (linjer som har varenr ***)
 • eFaktura fungerer også fra Uni Eiendom.

 

3.73.11:

Felles:

 • Raskere innloggingstid når bruker er koblet til lisens.
 • Diverse optimalisering som skal forhindre treghet.
 • Installasjonsgrensesnittet er oppdatert og tilpasset for SQL Express 2022, samt at nedlastningen er flyttet til ny server
 • Alle nye rapporter (mrt) har fått språkpakke, Google translate, slik at det er lettere å lage redigerte rapporter i andre språk enn norsk.
 • Bedre mellomlagring av rapporter ved sending via epost, skal hindre at det av og til kommer Chilkat-feilmelding, spesielt for brukere som er på terminalserver.
 • Dokumentbehandling: Uriktig feilmelding ved dra-og-slipp fra Outlook er fikset. Dokumentet kunne bli riktig lagret, men feilmelding ble likevel generert dersom du brukte X-knappen for å lukke bildet.

 

Regnskap:

 • Autobank remittering.
  • DnB og Aritma (ZData) løsningene støtter nå remittering(betaling) i valuta.
  • Nummerserie kan nå velges også når man har automatisk innlesning.
  • Grensenittet for oppsett har fått en rekke forbedringer, klientvisning, kontoer med avtale, sftp mm.
 • Remittering:
  • Remittering(betaling) til leverandør med kontantrabatt, henter nå alltid konto fra Klient/System - kontonummer kontantrabatt.
  • Betalingsstatuser ble ikke oppdatert ved innlesning av Nordea-filer (ISO20022). Kode er nå tilpasset Nordea sitt datoformat.
 • Avvikende regnskapsår:
  • Periodisering av bilag og avvikende regnskapsår kunne gi feilmelding ved lagring.
  • En problemstilling som gjorde at enkelte ikke kunne bokføre fra fakturamottaket etter nyttår er utbedret.
  • Saldosystemet vårt er forbedret ved ulike oppsett for avvikende år. Det håndterer nå når IB har korrekt dato i forhold til oppsettet. Problemet artet seg ved at du fikk ulike beløp i UB og IB i forespørsel konto Periodetall, i saldolister o.l.
 • EHF:
  • Et problem som gjorde at pdf-vedlegget i enkelte tilfleler ikke ble lest inn er korrigert.
  • Muligheten til å lese inn EHF til Bilagsregistrering er tatt bort.
 • Fakturamottak:
  • Remittering feilet hos klient som hadde fakturaer med svært lange fakturanummer og samtidig hake for å ikke benytte returfil. Kode er utbedret.
  • Bruker i fakturamottaket kunne miste tilgang, gjerne i kombinasjon med hjemmekontor. Vi har lagt inn ny metode for brukeridentifisering.
  • Tikobling til database med Trusted connection kunne føre til nettsynkroniseringsfeil ved lagring av fakturamottaket. Kode er oppdatert for dette scenariet.
 • MVA-melding:
  • Meldingen støtter nå at man har flere ulike spesifikasjoner på en og samme mvakode.
  • Valideringen mot Skatteetaten kunne feile i enkelte tilfeller der det tok lang tid å få tilbakemelding fra skatteetaten.no. (F.eks. pga tregheter i nettverk, eller tregheter hos Skatteetaten.) Tidsgrensen for å vente på tilbakemelding er utvidet.
 • Import av inngående faktura via Uni standard import: Import av faktura kunne gi “serie already in use” dersom den feilet av ulike grunner. Logging og feilvarsling er utbedret.
 • SAF-T eksport:
  • Vi har utvidet eksporten til at den nå tar med alle mva-koder i klienten, uavhengig av om de er benyttet. Dette da validatoren krever at det er med mva-koder. Det samme gjelder hovedbokskontoer, kunder og leverandører.
  • Forrige versjon innførte at kommentarer på kunde og leverandør ble tatt med i eksporten. Kommentarfeltet kan inneholde data med spesialtegn o.l. som SAF-T ikke støtter. Derfor kan du nå velge om kommentar skal bli tatt med, og som standard er valget om å ta med kommentarer slått av.
  • Eksporten kunne feile dersom man har egendefinerte mva-koder og disse har desimaler i fordelingsprosenten. Denne problemstillinge er korrigert.
  • Eksporten feilet dersom bruker valgte fra periode 0, i stedet for periode 1 som er foreslått. Vi har fjernet muligheten til å velge fra periode 0. SAF-T standarden forventer å få IB på konto og ikke på bilag 0.
  • Vi har lagt inn en generell bedre feilhåndtering, samt bedre tekster når det er reelle feil i klienten.
  • Kunde og leverandør kunne få to eller flere linjer i eksporten når de hadde flere epostadresser. Dette er rettet.
 • Åpne poster: Forespørsel bilag ved høyreklikk og fra grensesnitt, virker igjen. Samt at det ligger lenke til bilag og konto. Du får det opp ved å klikke på verdiene på transaksjonslinjen.
 • OCR innbetaling har fått støtte for de nye KID-typene, NGIR og Svea
 • Eksport av bilag og dokumenter: Funksjonen lagre alle på disk fra Oversikt er blitt raskere, har fått bedre feilhåndtering.
 • Funksjonen Gjenoppbygge saldo fra transaksjoner går raskere.

 

Lønn:

 • Oppdatert våre standard lønnsarter til nye satser
 • I installasjonsfilen er lønnsart 910 oppdatert til å bruke konto 5800, slik at denne stemmer med standard kontoplan
 • Ekstra 5% arbeidsgiveravgift over 750 000:
  • Refusjon av sykelønn skal ikke redusere grunnlaget for aga i alle tilfeller, avklaring fra Skatteetaten. Nytt kryss på lønnsart for å kunne definere hvilken lønnsart som skal redusere grunnlaget og ikke.
   • OBS: Dette gjør at alle som har ansatte som kan komme til å komme over grense for 750 000 i lønn i løpet av året, og der det er ført refusjon, må ta ein vurdering på om det er korrekt. Denne artikkelen viser hvordan du bør gå frem.
  • Nytt felt i Oversikt, under Lønnsposter, som viser aga over 5%. Dette vil lette avstemmingen.
  • Vi har rettet en feil i konteringssammendraget som oppsto når det var flere lønnskjøringer i samme a-meldingsperiode.
  • Vi har rettet en feil som oppsto når grensen ble oppnådd i en lønnskjøring og det var minusposter i samme kjøring som reduserte grunnlaget tilbake under grensen.

 

Faktura:

 • eFaktura:
  • Nytt: Det er nå mulig å sjekke påmelding til eFaktura direkte fra kundekortet.
  • Duplikatsjekk er forbedret, den med beste treff på kriterier blir valgt.
  • Eksporten har fått sjekk mot kjede.
 • Factoring:
  • Bygget inn støtte for Nordea Finans Factoring.
  • FactoNor-flatfil formatet er oppdatert i samsvar med Sparebank1 factoring sin beskrivelse.
 • Inkasso:
  • Lindorff eksport har fått støtte for kategori, samt lagt til kategori i søk og lister.
  • Automatisk SFTP-innsending av korreksjoner støttes nå også mot Intrum. Tidligere gjaldt denne funksjonen bare for Kredinor.
  • Fikset feil i import av filer som ikke har Windows-linjeskift.
  • Autosending av oppdrag og korreksjoner via epost er forbedret.
  • Fikset feil som kunne oppstå ved eksport/sending til inkassoselskap med Outlook-innstillinger.
 • Lager:
  • Administrere lager, opprydding/overføringsmodus: Flytting av lagerbunter går nå gjennom en validering før flytting blir gjennomført. Dette for å forhindre et stadig tilbakevendende problem der to lokasjoner blir slått sammen, men bare den ene er talt. Da får du gjerne feil antall på lager etter flytting. (For den ene bunten skulle kanskje ha blitt talt til 0 før sammenslåing.) Skal alle varer flyttes og det er utført telling på kun en av buntene, vil det nye varselet dukke opp med informasjon om problemet. Det er mulig å slå av dette nye varselet.
  • Komponentvare: Funksjonen levering fra ordrebildet kunne gi feil i lagertransaksjon, når lagertype var satt på både hovedvaren og komponentene. Levering i ordrebildet registrerer nå transaksjoner på samme måte som Levering.
  • Bruker får nå varsel dersom telledato avviker mye fra dagens dato. Gjelder datoer langt tilbake i tid, dato frem i tid og ved ugyldig dato.
  • Oversikt i faktura har fått mer effektiv kode for uthenting av lagertransaksjoner, både ved innkjøp og ved salg.
  • Fikset feil som kunne oppstå når man hadde oppsett for automatisk opplastning av lagerendringer.
 • Nelfo vareimport støtter nå spesialtegn apostrof i varegruppenavnet
 • Nettbutikk:
  • Opplastning av ordre støtter nå flere felt, som varenavn eller tekst, enhet, vekt, lengde, bredde og høyde.
  • Forbedret sjekk på om kunde eksisterer i nettbutikken før opplastning av ordre, kunde som manglet adresseopplysninger ble gjerne ikke eksportert til nettbutikken.
  • Koden som styrer opplastning av nye kunder er gjort mer effektiv, dette kunne være et problem på store databaser.
 • NOBB: Oppdatering av varer kunne gi feilmelding når vare var opprettet, men var merket utgått.
 • Vi støtter nå egendefinert kid-struktur. Derfor er feltet KID struktur lagt inn som bedriftsparameter under Bankdata. Det skal normalt stå Standard eller ingenting i feltet.
 • Svea Finans-kid. Vi støtter nå oppsett for denne kidtypen. Vanlig Uni-kid heter nå standard.
 • Inkassovarsel: Tittelen på varselet kan nå endres av bruker. Gjelder også for purringer. Som standard har vi nå satt tittel til: Inkassovarsel. Dette er i samsvar med uttalelse fra Finansklagenemnda.
 • Rapport:
  • Usolgte varer: Ny rapport, under statistikk, viser varer som ikke er solgt på lenge, bruker kan velge i en rekke kriterier for når vare skal bli tatt med i rapporten.
  • Den nye pakkseddelrapporten har fått mulighet til utskrift i flere eksemplarer.
  • Lagerverdi pr dato: Eksport av denne rapporten som csv-fil kunne gi en blank linje ved svært lange varenavn.
  • Lagerstatus pr vare: Fikset feil i tilgjengelig antall knyttet til bestilling.
  • Salg pr vare pr kunde har fått utvalg for avdeling.
  • Blanketten Standard tilbud har fått mulighet til å skjule mva på kommentarer.
  • Valuta og fakturablanketter: Korrigert feil som kunne føre til at mva ikke viste på blanketter med valuta.
  • Blanketten Bestilling 2022 støtter nå engelsk tekst når bestillingen er gjort i valuta.
  • Blanketten Bestilling kunne gi feil i antall i egendefinerte utgaver av rapporten pga endringer hos oss.
 • Samlefakturering:
  • Støtter nå kjedens epostadresse når den sendes pr epost.
  • Viser nå faktura med avtalegirovarsling fra bank.
  • Bedre støtte for de nye rapportene, med filendelse mrt.
 • Selger kan nå settes som inaktiv, slik at de ikke dukker opp som alternativ ved salg eller salgsanalyse. De vil vise på eldre tilbud, ordre og fakturaer.
 • Utvidelse av funksjonen internfaktura: Hovedbokskonto for både innkjøp og salg kan nå settes på varekortet og slår inn ved kombinasjonen internkunde og vare som har eget oppsett for internfaktura. Ellers blir standardoppsettet i systeminnstillingene brukt, som tidligere.
 • Endret metode for å sette TrackingID på varelinjer, for å gi færre stopp på grunn av at tabellen er opptatt/har stopp pga. nettsynkronisering.
 • Ny varelinjekolonne i tilbud/ordre/faktura: Antall på valgt lager. Viser fysisk antall på valgt lager, uten korrigering for reservert eller bestilt.
 • Oppdater varedata i tilbud/ordre/faktura: Dette er en ganske ny funksjon. Her er nå lagt inn et varsel, siden funksjonen kan gi store endringer på ufakturerte varelinjer.
 • Vare: Rettet feil i antall som kunne skje i varesøk og i nedlastning av ordre fra nettbutikk, når feltet faktor var brukt.
 • Økonomiposter på kunde: Spørringen er gjort mer effektiv, da den kunne være treg for kunder med store mengder med poster. Gjelder spesielt for kunder med Uni Eiendom.

 

Contracting:

 • Fikset ordrenummer som blir foreslått på første ordre i et nytt prosjekt.
 • Leverandørfaktura: Når du fyller inn ordrenummer i behandlingen fylles ikke prosjektnummer inn, selv om ordre og prosjekt er koblet i prosjektordre. Dette er utbedret.
 • Prosjektnummer på ordre kan nå endres, inkludert varelinjer, på samme måte som har vært mulig på faktura.
 • Nytt tilbud vil nå få vår referanse automatisk ved opprettelse.

 

Butikk:

 • Antall på lager har fått visning for Tilgjengelig minus bestilt på varelinjene i kassebildet, både for valgt lager og totalt. Disse har bare vist i ordre tidligere, ikke i Butikk.
 • Kredittkortbetaling for terminaler som støtter VIM-api (Verifone) får nå riktig kontomapping i dagsoppgjøret og på transaksjonen.
 • Azure og butikkdata: Deling av kasseskriver skal nå fungere uten heng ved betaling.


Uni24:

 • Tilbud/ordre/faktura: Forbedret kode for lagring av varelinjer som er blitt endret. Forbedret bulk-lagring.
 • Synk til V3: Denne kunne gå tregt/henge i spesielle situasjoner. Vi har forenklet oppdateringen mot uni24 brukeren, som gir raskere synking.
 • Dokumentflyt. Vi har fjernet en lenke i til mobil-app, da den er utgått