Lag supportsak
Overskrift:
Kundenummer:
*
Kontaktperson:
Modul:
Beskrivelse:
Kategori:
*
E-Post:
Telefon:
Skriv inn koden
*

Nytt i versjon 3.69

Her finner du en oversikt over hva som er endret fra versjon 3.68.57 til 3.69.23.

Versjonen blir gjort tilgjengelig for våre kunder gradvis. I løpet av et par uker skal alle kunder ha den tilgjengelig via LiveUpdate.

OBS: Det er planer om en versjon 3.69.24 i løpet av uke 26. Det som vil komme der er:

 • I 3.69.23 er det problemer med å få benytte knappen Send til support fra uni backup. Det vil bli løst.
 • Det er problemer med å endre ordrereferanse i fakturamottak. (Du kan få feilmelding, eller så henger systemet.).

Det finnes servicepack for begge problemstillinger. Kontakt eventuelt support@unimicro.no dersom du behøver servicepack før versjonen er klar.

 

Det som er endret i 3.69.23, fra 3.69.21 er:

 • Enkelte opplevde problemer med å åpne bildet for remittering og ocr. Dette er løst.

 

Det som er endret i 3.69.21, fra 3.69.20 er:

 • Butikkmodul: Enkelte har opplevd at de får spørsmål om signatur fra betalingsterminal. Det skjedde ved tapping av kort. Denne problemstillingen skal nå være løst.
 • Ved sending av e-post via mapi, har enkelte opplevd at vedlegget kommer frem som winmail.dat til mottaker. Dette skal være korrigert.

 

Det som er endret i 3.69.20, fra 3.69.17 (som var første versjon som ble lagt ut) er:

 • En problemstilling som gjorde at du ikke fikk sendt EHF med eldre versjoner av SQLserver er korrigert.
 • En problemstilling som gjorde at Uni24SyncService ikke ville starte etter oppdatering er korrigert.
 • Visning av rapporter i Favoritter er endret.

 

I 3.69.18:

Felles

 • Det er lagt inn varsel ved oppstart av V3 om det er nyere versjon av V3 på SQL server sammenlignet med lokal installasjon (filer). Ved neste oppdatering vil det altså bli lettere å unngå versjonskonflikt.
 • XML–importen er utvidet til å støtte import av brukerdefinerte felt.
 • Uni Standard import/eksport: kunde og leverandør har fått med epost adresse.
 • Det er lagt inn en knapp for test av SMTP i epostinnstillinger.
 • Alle Infotjenester-menypunkt er endret til Simployer.

 

Regnskap

 • Ved innlesing av EHF henter systemet nå leverandørnavn fra (RegistrationName) feltet.
 • Uni24 Dokumenter som forhåndsvises, for så å avbryte bilagsføring/fakturamottak prosessen, blir ikke lenger markert som behandlet.
 • Oversikt – Dokumenter: Bilagsnr er igjen tilgjengelig som utvalgsmulighet.
 • Widget Fakturamottak tar nå hensyn til slettede fakturamottak.
 • Rapport:
  • Økonomioversikt
   • Rapporten feiler ikke om det er posteringer på resultatkonti i periode 0, men gir deg en advarsel melding.
   • Grafen til Bruttofortjeneste er fikset.
   • Resultat grafene er justert for å ta høyde for fornuftig visning ved negative beløp
  • Saldobalanse Hovedbok – holder nå reskontroene utenfor (KISTRA)
  • Kontoutskrift Hovedbok – fikset innstilling for «vis kontoer uten bevegelser i periode».
  • Omsetningsrapport leverandør (ny) - har fått utvidete sorteringsmuligheter (stigende/synkende omsetning pr. leverandør), og viser nå både omsetning ink/eks mva. Det er ikke lenger nødvendig å bokføre kreditnotaer med omsetningstype 2 for å få korrekte tall. I tillegg er fikset en bug der betalinger av kreditnotaer ble tatt med som omsetning.
 • Fakturamottak (nytt)
  • Nå vil man få opp et varsel når man taster inn ordreref., dersom tilknyttet prosjekt er avsluttet.
  • Lagt inn dynamisk henting av kolonner som er tunge å laste i fakturamottak (nytt). Dette for å korte ned lastetid.
  • Feil ved overføring av varelinjer til flere ulike ordre for viderefakturering er rettet. Ordrelinjer akkumulerte seg slik at varelinjer fra inngående faktura ble overført til flere ordre.
  • Feil ved utsending av e-post fra fakturamottak er rettet. Kunder som benyttet SMTP-Server fikk feilmelding ved utsending av e-post (forespørsel om godkjenning).
  • Automatisering er nå tilgjengelig uten servicepack.
  • Fargen på forfallsdatoen i fakturamottaket blir nå oppdatert også ved registrering av betaling via remittering.
  • Varemottak i Fakturamottak (ny): Om varemottak er utført vil statusteksten reflektere dette. Bekreftelses dialog når varemottak blir utført.
  • Skrivefeilen i mailen som sendes til godkjenner er rettet.
 • Rettet feil i funksjonen varemottak på fakturamottak (gammelt fakturamottak). Godkjenning og generering av vedlegg fungerte ikke i 68-versjonen.
 • I 68-versjonen ble det innført en feil som førte til at realisering av anleggsmiddel ikke oppdaterte restverdi. Dette er rettet.
 • Smartsøk i bilagsregistrering tar nå høyde for krysset/innstillingen «Skjul ikke aktive kunder og leverandører».
 • Du får nå varsel om at Terminavstemming ikke lenger er gyldig og ikke blir vedlikeholdt/supportert.
 • Autobank remittering: Lagt inn støtte for å stoppe en hel forsendelse.
 • Ny visning av inngående EHF tar med MVA etter org.nr., samt Foretaksregisteret.
 • Periodelås:
  • Visning av endringslogg.
  • Varsel dersom bilag er registrert etter at en periode er låst.
  • Rapport som viser endringslogg og status på periodene (åpen/låst). Dette er en batch rapport som kan kjøres for flere klienter/år.
 • Autobank ocr:
  • Det er nå støtte for melding til inkassoselskapet ved innbetalinger registrert via autobank v/bruk av Kreditorforeningen API.
  • Økonomiposter ved ubetalte renter og gebyrer blir nå generert når ocr-innlesingen skjer via Autobank.

 

Lønn

 • De nye feltene Ansettelsesform og Årsak til sluttdato, som ble implementert i versjon 3.68.57, er nå også tilgjengelig under registeret Uni_Ansatt ved import fra tekstfil.
 • Lønnskjøringen posterer på korrekt leverandør ved endring av lev. nr på faste trekk (trekkmal). (Tidligere måtte du hente inn malen på nytt på den ansatte.)
 • Lagt inn søkefunksjon i bilde for overføring til lønnskjøring fra Traveltext
 • Ny sats for motorsykkel fra TravelText.
 • Slå sammen linjer i overføring av reiseregning til lønn fungerer igjen.
 • A-meldingen krever at utleggstrekk skatt skal rapporteres i hele tall, dette er nå korrigert.
 • Endret rekkefølgen på Utleggstrekk skatt og Antall døgn om bord for sjøfolk, i a-meldingen
 • Rapport «Lønnsart pr ansatt» har nå fått utvalg til/fra utbetalingsmåned.
 • Rapporten «Kvartalsvis fraværsstatistikk detaljer» er endret slik at den ikke lenger rapporterer data fra stillinger som er avsluttet, når den ansatte har/har hatt flere stillinger i bedriften
 • Det er lagt inn støtte for å ambulere arbeidsgiveravgiften både opp/ned.

 

Faktura

 • EHF:
  • Aksesspunktet aviser nå faktura uten linjer
  • Det er lagt inn validering på GLN nummer (13 tegn og kun siffer). Gjelder både på kundekortet under EHF/E2B Faktura og på EHF/E2B innstillingene under faste registre.
  • EHF-status oppdateres ved utsendelse via (den nye) samlefaktureringsrutinen.
 • Lager:
  • Dialog for dobbeltelling - Det er nå lagt til avkrysning for å huske valg i dialogen for dobbel-telling, samt mulighet for å endre dette valget i menyen (ny menygruppe: Dobbel-telling). Valget blir lagret mot bruker.
  • Nulltelling:
   • Mulig å velge lager «udefinert» i utvalget.
   • Får nå alternativer i dropdown for tidspunkt. (Det blir synlig dersom telling på annen dato enn dagens dato)
   • Det er lagt inn en avkrysning for å angi om varelager som allerede har 0 i beholdning skal ekskluderes fra nulltelling.
  • Dersom du har lagt inn varelinjer i en ordre, og så bytter lager i headingen på ordren, så får du spørsmål om lageret skal endres på alle varelinjer. Dialogen hopper nå over linjer som er kommentarlinjer (***), har samme lager, eller har varer som ikke er angitt som lagervarer. Det er også lagt til en ny dialog som gir deg mulighet til å angi om lager skal overskrives hvis allerede satt, samt om det skal sjekkes at varen har vært registrert på det aktuelle lageret. Valget du tar blir lagret til neste gang dialogen vises.
  • Levering: Plukk med negativt antall/tilbakelevering: Ved endring av negativt leveringsantall i leveringsbildet ble det utført sjekk på lagerbeholdning og valgt lager kunne derfor bli endret automatisk. Dette er nå rettet slik at eksisterende lagerplukk ikke skal endres uten at brukeren ønsker det
 • Oversiktsbildet:
  • Bestilling – Ny kolonne som viser inngående faktura nr. (leverandørens fakturanr.). Koblingen settes i (det nye) Fakturamottaket.
  • Ordre – Ny kolonne som viser Jobbeskrivelse.
  • Vare – Søk på egendefinerte felt er tilgjengelig igjen.
 • Det er nå kobling mellom Avgiftsmaler og Kontoregler. Kontoregelen sjekker nå korrekt varelinjen knyttet til avgiftsmalen.
 • Rapporter:
  • Telleliste pr varegruppe - har fått tilbake kolonnen Telling.
  • Tilbudsblankett - har fått med ledetekstene Tlf, Epost, Webadresse, justert font på tilbudsdato, og tilpasset formattering av firmaopplysninger og varelinjer.
  • Kontantsalg Kassebevegelse - har fått med Kassenr. og Dato, og støtter dermed Kassesystemforskriften.
  • Lagerverdi – varegruppe og lagerbunter med negativt antall skal nå komme med.
 • Purring: Det er nå mulig å kjøre samlepurringsrutinen på faktura med -1 på kredittdager. Tidligere ble disse kjørt som enkle purringer.
 • Det er nå mulig å få epost teksten til å gå over flere linjer i ny distribusjon av samlefaktura.
 • Du kan nå kjøre smartsøk på numeriske verdier under dimensjons navn.
 • Dimensjoner satt i TOF lagres nå slik at endringer av verdier som påvirker dimensjonshierarkiet i TOF (selger, prosjekt, kunde) skal gi riktige verdier når Tilbud/Ordre opprettes fra timeregistrering/integrasjoner/o.l.
 • Komponentvare: Komponenter får nå dimensjoner fra selger/header/dimensjonshierarki, på samme måte som hovedvaren.
 • Menyvalget Signere.no er fjernet, da løsningen ikke lenger er kompatibel med Uni Økonomi V3.
 • Alle SG Finans menypunkt er nå endret til Nordea Finance Equipment AS.
 • Alle Hokas menypunkt er endret til Equity.
 • Muligheten for å eksportere/importere plukkID via Uni XML er nå fjernet. Det var en potensiell feilkilde, da dette ikke er noe man skal importere.
 • Varepakning:
  • Muligheten til å endre innpris/kostnad/pris/påslag er kun lagt på standard enheten/grunnenheten.
  • Prøver du å redigere pris/innpris i Butikkdata får du nå opp en informasjons melding om at du ikke får redigert når det ikke er standard enhet for varen.
 • Det er nå støtte for å sende vedlegg fra TOF i epost til kunde.
 • Det er lagt inn bedre feilmelding ved aktiv nettsynkronisering-lås (samtidig bruk av register).
 • Smartsøk-funksjonaliteten i feltet ordrenr i ordrebilde er fikset slik at du kan søke med parameteren «inneholder».
 • Du kan nå søke på leverandørens varenummer i bestillingsbilde.
 • Lange lager-id har skapt noen utfordringer med at fakturamodulen måtte lukkes helt ved valg av lager på varelinje i ordrebildet og på varelinje i levering. Dette er nå løst.
 • Automatisk bestilling: Ledetekst er oppdatert til «KUN varer hvor beholdningen er under minimum»
 • Hjelpeteksten under Faste registre – Klient/system – Systeminnstillinger – Fakturainnstillinger – Diverse – Øreavrunding (0-100) er oppdatert: «Setter du 100 i feltet her vil Sum på faktura avrundes til nærmeste hele krone. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er lov å avrunde faktura som ikke betales kontant»
 • Hjelpeteksten under Faste registre - Klient/system – Systeminnstillinger –Fakturainnstillinger - Tilbud/Ordre/Levering/Fakturering - Ikke bruk leveringsdato som lagertransaksjonsdato er oppdatert: «Dersom denne haken ikke er på vil leveringsdatoen i headingen på faktura/ordre/tilbud/levering bli transaksjonsdatoen på lagertransaksjonene. Dersom den er på, er det registreringsdatoen for fakturaen/leveringen som blir leveringsdatoen».
 • Endring av funksjon "Avrund linjesum til to desimaler" som ligger under Faste registre – Klient/system – Systeminnstillinger – Fakturainnstillinger – Diverse. Her er det nå en avhuking som bestemmer om linjene får to desimaler eller ikke.
 • Det er lagt inn en advarsel på periodisering i samlefaktureringsrutinen: «Denne funksjonen kan benyttes for å periodisere inntektene i denne samlefaktureringsrutinen. Merk at periodiseringspostene blir ført som et eget samlet bilag. Dersom du på et senere tidspunkt velger å kreditere en av fakturaene som er periodisert, så vil ikke krediteringen automatisk bli periodisert. Det må eventuelt håndteres manuelt i regnskapsmodulen.»
 • Link til hjelpemanual for Fakturaprint-funksjonen er koblet til Fakturaprint – Aktivere kunder.
 • Det er ikke lenger mulig å korrigere antall på lager manuelt, der det er snakk om varer med tilknyttede serienummer. Følgende meldingsboks er lagt inn: "Det finnes serienummer på denne varen, og antall kan derfor ikke korrigeres manuelt"

 

Contracting

 • Bokføring av vareforbruk: Du kan nå angi intervall på hvilke prosjekt som skal inngå i rutinen (fra-til).
 • Anbud: Det er nå mulig å endre antall på frittstående varelinjer uten at linjen over blir justert.
 • Noen har opplevd at varetekst ved sluttfakturering hentes fra innestående vare og ikke akonto, denne sjekken er utbedret.
 • Du får melding om at overføring av timer må ferdigstilles om grensesnittet for dette er aktivt ved lagring av fakturaforslag.
 • Varer i arbeid: Utvalg-funksjonen er rettet, så du kan ta utvalg på saksbehandler og ansvarlig.
 • Rapporten «Oppdragsbeskrivelse» er utvidet med kundens Tlf. nr og mobil, samt navn for Bas/Arbeidsleder.
 • Beskrivelsesfeltet i prosjektordren er utvidet.
 • Ny innstilling under Klient/System – Systeminnstillinger - Contracting hvor du kan angi hvilken kilde som skal prioriteres under Inngående faktura, Kontering/fakturamottak eller Leverandørfaktura. Om ingenting er spesifisert vil Kontering/fakturamottak benyttes.
 • Totaler:
  • Timekost vises med og uten utvalg på prosjekt
  • Listevisningen er utbedret og tar nå høyde for at selger ikke ligger i selgerregisteret, og at Saksbehandler/prosjektleder og Ansv./Bas er forskjellige personer.
 • Innstillingen «Bruk lager» slår nå inn ved fakturering av fakturaforslag via valget Bokfør og skriv ut klargjorte faktura.
 • Noen kunder fikk feilmelding om ugyldig plukkid ved varemottak på inngående faktura. Årsaken til dette er identifisert og rettet.
 • Du kan nå søke på «blank» saksbehandler i prosjektlisten.
 • Ved opprettelse av nytt prosjekt, kan du nå hake av for «bruk denne nummerserien for alle brukere på klienten».
 • Lagt til valg for å velge år på posteringer under prosjektordre (combobox).
 • Akonto fakturering har fått utbedret feilmelding: «Vare xxx må merkes med «ingen lager». Dette må endres på varekortet, under Lager».

 

Butikkdata

 • Støtte for nytt API for betalingsterminaler fra Verifone (VIM). Ved bruk av det nye API’et er det mulighet for å overføre penger direkte til kunden ved kreditnota/retur. Dette gjelder foreløpig kun terminal Verifone P400.
 • Oppdatert versjonen av BAXI-API’et.
 • Dersom du har krysset av for «Lager MÅ velges manuelt i ordre» i klient/system, får du nå en melding i Butikkdata om at lager må velges.

 

Uni24

 • Det er nå lagt inn en advarsel dersom en prøver å slette et regnskapsår i V3 som har synk mot uni24.