Meny
Lag supportsak
*
*
Skriv inn koden
*

Varer

I varekortet oppretter og vedlikeholder du vareopplysninger:

Menyvalg: Faste registre - Varer

Du kan også se film her.

Du trenger varer for å kunne fakturere. Når du oppretter en vare, taster du inn varenummeret og det navnet du ønsker. Varenummeret kan inneholde både bokstaver og tall, men vi anbefaler å ikke bruke for mange spesialtegn i varenummeret. Dersom du ikke taster inn et varenummer vil systemet generere et ved lagring.

Varekortet er delt inn i arkfaner:

 • Vareopplysninger - Detaljer om pris, både innpris og utpris. Dersom innprisen er i valuta har du en egen artikkel her.

 • Regnskap - Detaljer om mva-behandling og konto for bokføring

 • Lager - Status på om varen skal lagerføres eller ikke, hvilken varegruppe varen tilhører, visning av antall på lager, o.s.v. Selve lagertransaksjonene på en vare ser du under Historikk - Lagertransaksjoner i varekortet.

 • Dokument/web - Detaljer som benyttes ved bruk av nettbutikk-løsningen vår.

 • Komponentvare -  her kan du sette sammen en vare bestående av andre varer

 • GTIN (EAN) - Strekkode på varen. Du kan både scanne eller taste denne inn, eller du kan generere den.

 • Spesialpris - Viser spesialprisene/rabattmatrisene på kunden. Du kan også registrere inn spesialpriser her.

 • Leverandører - Detaljer om leverandører du som har denne varer, og prisinformasjon fra leverandørene. Blir benyttet (og kan oppdateres) via bestilling/varemottak

 • Varians - Variansdetaljer for en vare. Du kan bygge opp flere variansdimensjoner som f.eks farge og størrelse, slik at systemet genererer varer på dette.

 • Historikk - Her finner du alle tilbud, ordre, faktura, bestillinger og lagertransaksjoner på varen.

 • Dimensjoner - Her kan du registrere inn dimensjoner på varen, som avdeling, prosjekt o.l.
   
 • Pakninger - Dersom du importerer NOBB-filer eller har bruk for flere pakningsstørrelser på varene.

 

 Det kan være lurt å dele varene inn i varegrupper, spesielt med tanke på eventuelle rabattmatriser eller avgiftsmaler

For vedlikehold av priser, finnes det en prisjusteringsrutine. Vedlikehold av valutainnpriser/valutakurser på valutainnpriser vises spesielt i denne artikkelen. Du kan også prisjustere ved hjelp av fil. Prisjusteringsrutinen kan også benyttes for å avrunde utpriser. I så fall må du ha på plass avrundingstyper.

Dersom du har opprettet en vare med feil i varenummeret, kan du benytte funksjonen Endre varenummer. Denne funksjonen flytter alle transaksjoner over på nytt varenummer.

Varer kan også importeres, f.eks ved hjelp av Uni Standard import, eller Import fra tekstfil (import av flatfiler på ulikt format - excel-filer kan lagres som semikolondelt fil). Ved import av varer, pass på at du ikke får med mellomrom først eller sist i varenummeret.

Det finnes et eget importfilter (tilleggsmodul) for import av varer  Nelfo-, RS-Calc- eller NOBB-format.

Dersom du har serienummer på varer, så finnes det en egen funksjon for dette.

Varer i fakturamodulen

Prisjustering fra fil Mer
Varekortet - Pakninger Mer
Serienummer Mer
Prisjustering Mer
Avrundingstyper Mer
Endre varenummer Mer
Varekortet - Vareopplysninger Mer
Varekortet - Regnskap Mer
Varekortet - Lager Mer
Varekortet - Dokument/Web Mer
Varekortet - Komponentvare [Professional og Enterprise] Mer
Varekortet - GTIN (EAN) Mer
Varekortet - Spesialpris Mer
Varekortet - Leverandører Mer
Varekortet - Varians Mer
Varekortet - Historikk Mer
Varekortet - Dimensjoner Mer
Varegrupper Mer
Justere kurs for valutainnpris på vare/Prisjustering [Professional og Enterprise] Mer
Valutainnpris på vare [Professional og Enterprise] Mer
Avgiftsmaler Mer